Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RDF/03/2022 „SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O KODZIE 19-12-10 z okresem realizacji do 90 dni od dnia podpisania umowy z możliwością składania ofert częściowych.”

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 28-03-2022 15:58:00
Placing offers : 27-04-2022 10:00:00
Offers opening : 27-04-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 188.16 2022-03-28 15:58:00 Proceeding
SWZ RDF II kwartał 2022.pdf pdf 1572.13 2022-03-28 15:58:00 Proceeding
Formularz oferty - załącznik 1.doc doc 59 2022-03-28 15:58:00 Proceeding
JEDZ - edytowalny -.doc doc 183.5 2022-03-28 15:58:00 Proceeding
Oświadczenie grupa kapitałowa załacznik nr 3(2).doc doc 61 2022-03-28 15:58:00 Proceeding
Wykaz usług - załącznik nr 4 a.doc doc 38 2022-03-28 15:58:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - wykaz pojazdów.pdf pdf 31.89 2022-03-28 15:58:00 Proceeding
Załącznik nr 5 oświadczenie - aktualność dokumentów.pdf pdf 25.05 2022-03-28 15:58:00 Proceeding
Udostępnienie zasobów - zał nr 6.pdf pdf 43.86 2022-03-28 15:58:00 Proceeding
Wybor Wykonawcy.pdf pdf 207.02 2022-05-20 13:28:13 Public message

Announcements

2022-05-20 13:28 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
W załączeniu rozstrzygnięcie postępowania dla I, II, III, IV, V części zamówienia

Wybor Wykonawcy.pdf

2022-04-27 20:20 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert:

I część zamówienia:
1. ARW Baltic Sp. z o.o., ul. Stacyjna 7A, 41-217 Sosnowiec. Cena gross za tonę: 419,04 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.
2. Senda Sp. z o.o., ul. Strzygłowska 67FK; 04-872 Warszawa
Członek Konsorcjum: Makpol Recykling Sp. z o.o., ul. Inwestycyjna 2, 42-700 Lubliniec. Cena gross za tonę: 388,80 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.

3. Eko-Palter Sp. z o.o., Szydłowiec Śląski 15, Cena gross za tonę: 453,60 zł Norma spalin Euro: 6 i 5.

4. Eko Bolesław Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 42-580 Wojkowice. Cena gross za tonę: 387,72 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.
II część zamówienia:
1. ARW Baltic Sp. z o.o., ul. Stacyjna 7A, 41-217 Sosnowiec. Cena gross za tonę: 419,04 zł. Norma splain Euro 6 i 6.
2. Sanit-Trans Sp. z o.o., Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne. Cena gross za tonę: 361,80 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.

3. Senda Sp. z o.o., ul. Strzygłowska 67FK; 04-872 Warszawa
Członek Konsorcjum: Makpol Recykling Sp. z o.o., ul. Inwestycyjna 2, 42-700 Lubliniec. Cena gross za tonę: 367,20 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.

4. Eko Bolesław Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 42-580 Wojkowice. Cena gross za tonę: 351,00 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.
III część zamówienia:
1. ARW Baltic Sp. z o.o., ul. Stacyjna 7A, 41-217 Sosnowiec. Cena gross za tonę: 419,04 zł. Norma splain Euro 6 i 6.
2. Sanit-Trans Sp. z o.o., Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne. Cena gross za tonę: 309,96 zł. Norma spalin 6 i 6.

3. Pardi Sp. z o.o., ul. Gustawa Morcinak 17, Cena gross za tonę 313,20 zł., Norma spalin Euro 6 i 6.

4. Senda Sp. z o.o., ul. Strzygłowska 67FK; 04-872 Warszawa
Członek Konsorcjum: Makpol Recykling Sp. z o.o., ul. Inwestycyjna 2, 42-700 Lubliniec. Cena gross za tonę: 356,40 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.

5. Eko Bolesław Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 42-580 Wojkowice. Cena gross za tonę: 293,76 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.
IV część zamówienia:
1. ARW Baltic Sp. z o.o., ul. Stacyjna 7A, 41-217 Sosnowiec. Cena gross za tonę: 419,04 zł. Norma splain Euro 6 i 6.
2. Pardi Sp. z o.o., ul. Gustawa Morcinka 17, Cena gross za tonę: 437,40 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.
3. Senda Sp. z o.o., ul. Strzygłowska 67FK; 04-872 Warszawa
Członek Konsorcjum: Makpol Recykling Sp. z o.o., ul. Inwestycyjna 2, 42-700 Lubliniec. Cena gross za tonę: 388,80 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.

4. Eko-Palter Sp. z o.o., Szydłowiec Śląski 15, Cena gross za tonę: 400,00 zł Norma spalin Euro: 6 i 5.

5. Eko Bolesław Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 42-580 Wojkowice. Cena gross za tonę: 368,29 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.
V część zamówienia:
1. ARW Baltic Sp. z o.o., ul. Stacyjna 7A, 41-217 Sosnowiec. Cena gross za tonę: 419,04 zł. Norma splain Euro 6 i 6.
2. Sanit-Trans Sp. z o.o., Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne. Cena gross za tonę: 371,52 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.

3. Pardi Sp. z o.o., ul. Gustawa Morcinka 17. Cena gross za tonę: 367,20 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.
4. Senda Sp. z o.o., ul. Strzygłowska 67FK; 04-872 Warszawa
Członek Konsorcjum: Makpol Recykling Sp. z o.o., ul. Inwestycyjna 2, 42-700 Lubliniec. Cena gross za tonę: 367,20 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.

5. Eko Bolesław Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 42-580 Wojkowice. Cena gross za tonę: 344,52 zł. Norma spalin Euro 6 i 6.
2022-04-27 10:00 Buyer message 2.606.947,20 zł. dla wszystkich części zamówienia

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1196