Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-25/22 Dostawy: masek operacyjnych, czepków chirurgicznych, fartuchów włókninowych i foliowych, osłon na buty, pokrowców na zwłoki, myjek-rękawic - AE/ZP-27-25/22

Deadlines:
Published : 25-03-2022 13:49:00
Placing offers : 05-04-2022 09:00:00
Offers opening : 05-04-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 89.5 2022-03-25 13:49:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 180.23 2022-03-25 13:49:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 669.21 2022-03-25 13:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 36 2022-03-25 13:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 36 2022-03-25 13:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 40 2022-03-25 13:49:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do tresci SWZ.PDF PDF 1063.42 2022-03-29 14:43:44 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.PDF PDF 351.72 2022-03-30 12:38:08 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3.PDF PDF 1045.57 2022-03-30 14:30:14 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 37.92 2022-03-31 08:31:58 Public message
Zmiana treści SWZ.PDF PDF 447.46 2022-03-31 08:32:50 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 4.PDF PDF 360.55 2022-03-31 11:41:44 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 93.55 2022-04-05 09:35:18 Public message
Informacja z otwarcia.PDF PDF 516.55 2022-04-05 14:20:31 Public message
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.PDF PDF 444.29 2022-04-29 15:03:42 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.pdf pdf 2503.05 2022-05-13 14:51:10 Public message

Announcements

2022-05-13 14:51 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-29 15:03 Zamówienia Publiczne Sprostowanie omyłki pisarskiej w Informacji, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sprostowanie informa [...].PDF

2022-04-29 14:45 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2022-04-05 14:20 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-04-05 09:35 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-03-31 11:41 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 4

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-03-31 08:32 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05-04-2022 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Zmiana treści SWZ.PD [...].PDF

2022-03-31 08:31 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-03-30 14:30 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-03-30 12:38 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-03-29 14:43 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2055