Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PFiZP 271.4.2022 Roboty budowlane z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa ulicy Niecałej w miejscowości Stawiszyn. Zadanie nr 2: Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stawiszyn

Angelika Grzelaczyk
Gmina i Miasto Stawiszyn
Deadlines:
Published : 25-03-2022 14:33:00
Placing offers : 11-04-2022 10:00:00
Offers opening : 11-04-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 111.66 2022-03-25 14:33:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 397.11 2022-03-25 14:33:00 Proceeding
SWZ.zip zip 1616.04 2022-03-25 14:33:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 134.49 2022-04-11 11:51:42 Public message
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ).pdf pdf 153.45 2022-05-09 13:22:59 Public message

Announcements

2022-05-09 13:22 Angelika Grzelaczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiadomienie o wybo [...].pdf

2022-04-11 11:51 Angelika Grzelaczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-11 10:19 Angelika Grzelaczyk Zamawiający informuje, że podczas podawania informacji jaką kwotę zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nastąpiła omyłka pisarska.
Poprawna kwota: Zadanie nr 1: 258 365,77 zł brutto, Zadanie nr 2- 131 994,78 zł brutto
2022-04-11 10:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Zadanie nr 1: 2589 365,77 zł brutto, Zadanie nr 2- 131 994,78 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 475