Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZP/TP/21/22 Świadczenie usług w zakresie prac ślusarsko-spawalniczych na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 01-04-2022 09:03:00
Placing offers : 12-04-2022 10:00:00
Offers opening : 12-04-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu - prace ślusarsko-spawalnicze 2022-04-01.pdf pdf 135.15 2022-04-01 09:03:00 Proceeding
SWZ prace ślusarsko-spawalnicze 2022-04-01.pdf pdf 1242.49 2022-04-01 09:03:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - prace ślusarsko-spawalnicze 2022-04-01.docx docx 22.53 2022-04-01 09:03:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - Formularz kalkulacji cenowej - prace ślusarsko-spawalnicze 2022-04-01.docx docx 22.22 2022-04-01 09:03:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 125 ust 1 - prace ślusarsko-spawalnicze 2022-04-01.docx docx 23.92 2022-04-01 09:03:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług - prace ślusarsko-spawalnicze 2022-04-01.docx docx 20.46 2022-04-01 09:03:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie RODO - prace ślusarsko-spawalnicze 2022-04-01.docx docx 19.69 2022-04-01 09:03:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - prace ślusarsko-spawalnicze 2022-04-12.pdf pdf 709.39 2022-04-12 13:50:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert - prace ślusarsko-spawalnicze 2022-04-12_scan.pdf pdf 312.7 2022-04-12 13:50:49 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty prace ślusarsko-spawalnicze 2022-05-19.pdf pdf 572.3 2022-05-19 14:14:41 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty prace ślusarsko-spawalnicze 2022-05-19_scanZ.pdf pdf 59.57 2022-05-19 14:14:41 Public message

Announcements

2022-05-19 14:14 Tomasz Mikołap Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-04-12 13:50 Tomasz Mikołap Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-12 10:00 Buyer message Środki przeznaczone na realizację zamówienia: 700 731,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 307