Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.7.2022 „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2716G W MIEJSCOWOŚCI RAJKOWY ORAZ DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE BUKOWIEC”

Beata Kozikowska
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 24-03-2022 12:55:00
Placing offers : 19-04-2022 09:00:00
Offers opening : 19-04-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ (7) - podpisany.pdf pdf 2566.85 2022-03-24 12:55:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.74 2022-03-24 12:55:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zam.zip zip 38153.08 2022-03-24 12:55:00 Proceeding
załączniki edytowalne.doc doc 428.5 2022-03-24 12:55:00 Proceeding
Odpowiedzi na wniosek 2 - podpisany.pdf pdf 4180.27 2022-04-13 09:43:46 Proceeding
Modyfikacja SWZ (2) - podpisany.pdf pdf 905.17 2022-04-13 09:43:51 Proceeding
załączniki edytowalne (aktualne - ze zmianą terminu związania ofertą).doc doc 428.5 2022-04-14 08:48:52 Proceeding
Odpowiedź na wniosek 1 - podpisany.pdf pdf 785.59 2022-03-30 10:34:56 Public message
Modyfikacja SWZ (1) - podpisany.pdf pdf 878.2 2022-04-05 13:42:40 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) - terminy.pdf pdf 39.4 2022-04-05 13:42:40 Public message
Modyfikacja SWZ (2) - podpisany.pdf pdf 905.17 2022-04-14 08:51:53 Public message
Odpowiedzi na wniosek 2 - podpisany.pdf pdf 4180.27 2022-04-14 08:51:53 Public message
Informacja z otwarcia ofert (7) - podpisany.pdf pdf 686.15 2022-04-19 10:38:04 Public message
Informacja o wyborze (publiczna) - podpisany.pdf pdf 688.76 2022-05-13 12:32:01 Public message

Announcements

2022-05-13 12:32 Beata Kozikowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-19 10:38 Beata Kozikowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-19 09:53 Beata Kozikowska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-04-19 09:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 5.500.000,00 zł.
2022-04-14 08:51 Beata Kozikowska Modyfikacja treści SWZ (2) i Odpowiedzi na pytania (2) - zamieszczone w dniu 13.04.2022 r. na platformie zakupowej.

Modyfikacja SWZ (2) [...].pdf

Odpowiedzi na wniose [...].pdf

2022-04-05 13:42 Beata Kozikowska Modyfikacja treści SWZ i zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

Modyfikacja SWZ (1) [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-03-30 10:34 Beata Kozikowska Odpowiedź na wniosek Wykonawcy

Odpowiedź na wniosek [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 825