Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 016/2022 Jar Czynu Społecznego – rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyżyny w Bydgoszczy (Program BBO)

Deadlines:
Published : 24-03-2022 12:08:00
Placing offers : 11-04-2022 10:00:00
Offers opening : 11-04-2022 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
16_2022 SWZ+załaczniki.7z 7z 12027.1 2022-03-24 12:08:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.46 2022-03-24 12:08:00 Proceeding
016_2022 Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ_06.04.2022.docx docx 83.98 2022-04-06 13:46:19 Public message
016_2022 Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ_06.04.2022.pdf pdf 103.46 2022-04-06 13:46:19 Public message
ZMIANA nr 1 016_2022_zał 3_Wzór formularza ofertowego.doc doc 93.5 2022-04-06 13:46:19 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 016_2022.pdf pdf 302.13 2022-04-12 08:05:24 Public message

Announcements

2022-04-12 08:05 Alicja Kruszczyńska Zgodnie z art. 260 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w dniu 12.04.2022 r. zawiadamia o unieważnieniu niniejszego postępowania.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-04-11 10:47 Alicja Kruszczyńska W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do godz. 10.00 w dn. 11.04.2022 r. nie została złożona żadna oferta.
W związku z powyższym Zamawiający nie podaje wysokości środków jakie zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2022-04-06 13:46 Alicja Kruszczyńska Zamawiający w poniższym pliku udostępnia Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ wraz z nowym formularzem oferty. Zamawiający zwraca uwagę na złożenie oferty na nowym formularzu ofertowym oznaczonym "ZMIANA Nr 1 016_2022_zał 3_Wzór formularza ofertowego".

016_2022 Wyjaśnienia [...].docx

016_2022 Wyjaśnienia [...].pdf

ZMIANA nr 1 016_2022 [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 514