Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/PR/351-21/2022 ZO/D Zakup rocznej subskrypcji oprogramowania graficznego Adobe

Deadlines:
Published : 24-03-2022 11:31:00
Placing offers : 30-03-2022 10:00:00
Offers opening : 30-03-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie o informację
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
02 Zał. nr 2. Umowa.pdf pdf 654.3 2022-03-24 11:31:00 Proceeding
01 Zał. nr 1. OPZ.pdf pdf 481.58 2022-03-24 11:31:00 Proceeding
00 Zapytanie ofertowe.pdf pdf 654.98 2022-03-24 11:31:00 Proceeding
03 Zał nr 3. formularz ofertowy.docx docx 38.23 2022-03-24 11:31:00 Criterion
351-21-2022-ZO-D zestawienie porównania i oceny ofert .pdf pdf 545 2022-03-31 09:57:56 Public message

Announcements

2022-03-31 09:57 Piotr Ratajczyk 1. W celu udzielenia zamówienia na Zakup rocznej subskrypcji oprogramowania graficznego Adobe przeprowadzono postępowanie na potrzeby komórki organizacyjnej Biuro Informatyki
2. 24-03-2022 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/590922
3. W terminie składania ofert, tj. do 30-03-2022 r. do godziny 10:00 wpłynęło 5 ofert.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert spośród ofert spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym, tj. ofertę – Andrzej Korzeniewski CORSOFT ul. Trzykrotki 6, 04-727 Warszawa

351-21-2022-ZO-D zes [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Zał. nr 3 Formularz ofertowy - Proszę o załączenie wymaganego dokumentu Attachment required

03 Zał nr 3. formula [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 208