Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 03/2022 „Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, wyrobów z włókniny i innych artykułów jednorazowego użytku.”

Dział Zamówień Publicznych
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
Deadlines:
Published : 29-03-2022 14:14:00
Placing offers : 14-04-2022 09:00:00
Offers opening : 14-04-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.xlsx xlsx 147.61 2022-03-29 14:14:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór umowy.doc doc 101 2022-03-29 14:14:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 53 2022-03-29 14:14:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 42 2022-03-29 14:14:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2022BZP 0010209101 z dnia 2022-03-29.pdf pdf 565.35 2022-03-29 14:14:00 Proceeding
SWZ.docx docx 68.71 2022-03-29 14:14:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 76 2022-03-29 14:14:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2022BZP 0011215601 z dnia 2022-04-06.pdf pdf 36.85 2022-04-06 13:16:55 Public message
zmiana terminu.pdf pdf 286.54 2022-04-06 13:16:55 Public message
Ogłoszenie nr 2022BZP 0011693401 z dnia 2022-04-11.pdf pdf 36.86 2022-04-11 10:44:40 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ.PDF PDF 6956.62 2022-04-11 10:44:40 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ sprostowanie.pdf pdf 187.86 2022-04-12 12:15:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert 03 2022.pdf pdf 216.63 2022-04-14 14:58:29 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - www.zip zip 381.62 2022-05-27 14:38:36 Public message

Announcements

2022-05-27 14:38 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].zip

2022-04-14 14:58 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-14 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia następujące kwoty:
Zadanie nr 1 - 21 408,84
Zadanie nr 2 - 22 464,00
Zadanie nr 3 - 2 460,24
Zadanie nr 4 - 8 660,52
Zadanie nr 5 - 39 366,97
Zadanie nr 6 - 12 358,77
Zadanie nr 7 - 31 194,72
Zadanie nr 8 - 26 396,06
Zadanie nr 9 - 6 592,97
Zadanie nr 10 - 18 273,60
Zadanie nr 11 - 3 415,61
Zadanie nr 12 - 26 478,90
Zadanie nr 13 - 17 829,68
Zadanie nr 14 - 5 616,00
Zadanie nr 15 - 11 071,78
Zadanie nr 16 - 3 024,00
Zadanie nr 17 - 2 181,60
Zadanie nr 18 - 3 342,06
Zadanie nr 19 - 96 805,80
Zadanie nr 20 - 42 593,31
Zadanie nr 21 - 18 901,35
Zadanie nr 22 - 36 851,98
Zadanie nr 23 - 10 584,00
Zadanie nr 24 - 9 072,00
Zadanie nr 25 - 8 791,20
Zadanie nr 26 - 2 004,91
Zadanie nr 27 - 4 702,43
Zadanie nr 28 - 33 696,00
Zadanie nr 29 - 2 519,10
Zadanie nr 30 - 3 996,00
Zadanie nr 31 - 9 171,90
Zadanie nr 32 - 15 795,00
Zadanie nr 33 - 7 246,80
Zadanie nr 34 - 11 590,56
Zadanie nr 35 - 6 094,98
Zadanie nr 36 - 10 864,69
Zadanie nr 37 - 125 172,00
Zadanie nr 38 - 9 088,20
Zadanie nr 39 - 5 400,00
Zadanie nr 40 - 15 282,00
Zadanie nr 41 - 12 555,00
Zadanie nr 42 - 2 021,10
Zadanie nr 43 - 33 048,00
Zadanie nr 44 - 4 536,00
Zadanie nr 45 - 46 929,24
Zadanie nr 46 - 6 399,00
Zadanie nr 47 - 4 600,80
Zadanie nr 48 - 3 538,08
Zadanie nr 49 - 2 160,00
Zadanie nr 50 - 37 872,03
Zadanie nr 51 - 4 490,64
Zadanie nr 52 - 14 968,80
Zadanie nr 53 - 2 356,47
Zadanie nr 54 - 5 056,54
Zadanie nr 55 - 6 169,42
Zadanie nr 56 - 56 000,68
Zadanie nr 57 - 19 173,35
Zadanie nr 58 - 24 761,70
2022-04-12 12:15 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza sprostowanie do wyjaśnień treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-04-11 10:44 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza wyjaśnienia treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie nr 2022BZ [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].PDF

2022-04-06 13:16 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza informację o zmianie terminu składania ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie nr 2022BZ [...].pdf

zmiana terminu.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1740