Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CI.ZP.261.05.2022 System wideokonferencji jako narzędzie podnoszenia jakości kształcenia

Aldona Korba-Jończyk
Politechnika Warszawska Department: Centrum Informatyzacji
Deadlines:
Published : 21-03-2022 15:28:00
Placing offers : 27-04-2022 12:00:00
Offers opening : 27-04-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 2022-OJS056-146149-pl.pdf pdf 169.88 2022-03-21 15:28:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1559.03 2022-03-21 15:28:00 Proceeding
espd-request.zip zip 84.41 2022-03-21 15:28:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 1684.57 2022-03-21 15:28:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania_12.04.2022.pdf pdf 617.48 2022-04-12 15:23:45 Public message
Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SWZ.pdf pdf 672.5 2022-04-15 09:09:57 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022-OJS075-201156-pl.pdf pdf 64.63 2022-04-15 09:09:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 544.72 2022-04-27 13:52:14 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 184.88 2022-06-07 14:22:19 Public message

Announcements

2022-06-07 14:22 Aldona Korba-Jończyk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2022-04-27 13:52 Aldona Korba-Jończyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-27 12:00 Buyer message Zamawiającego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), informuje, że kwota przeznaczona na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 843 491,91 zł brutto.
2022-04-15 09:09 Aldona Korba-Jończyk Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SWZ, w tym zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-04-12 15:23 Aldona Korba-Jończyk Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - 12.04.2022 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1310