Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.24.2.3.2022 Sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb Ośrodka Badawczego Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie

Deadlines:
Published : 21-03-2022 15:02:00
Placing offers : 29-03-2022 11:00:00
Offers opening : 29-03-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2.3.2022 SWZ.pdf pdf 1522.55 2022-03-21 15:02:00 Proceeding
2.3.2022 SWZ.doc doc 370 2022-03-21 15:02:00 Proceeding
Ogloszenie BZP.pdf pdf 139.75 2022-03-21 15:02:00 Proceeding
kwota przeznaczona.pdf pdf 260.38 2022-03-29 09:33:05 Public message
Pismo nr 2 - informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 507.22 2022-03-29 12:10:15 Public message
pismo5 - uniewaznienie.pdf pdf 460.73 2022-04-20 16:53:31 Public message

Announcements

2022-04-20 16:53 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN zs. w Warszawie, działając w oparciu o art. 260 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.

pismo5 - uniewaznien [...].pdf

2022-03-29 12:10 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN zs. w Warszawie, działając w oparciu o art. 222 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Pismo nr 2 - informa [...].pdf

2022-03-29 09:33 Beata Osłowska-Lesiak Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.

kwota przeznaczona.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 579