Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.6.2022 PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 PRZY UL. KONARSKIEGO 7 W PRZEMYŚLU – II ETAP

Deadlines:
Published : 21-03-2022 13:16:00
Placing offers : 07-04-2022 09:00:00
Offers opening : 07-04-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5.pdf pdf 471.37 2022-03-21 13:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTY.docx docx 26.4 2022-03-21 13:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf pdf 284.14 2022-03-21 13:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU.docx docx 19.66 2022-03-21 13:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO DO UDOSTĘPNIENIA SWOICH ZASOBÓW WYKONAWCY.docx docx 22.17 2022-03-21 13:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - SOPZ.zip zip 23089.21 2022-03-21 13:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 PZP.docx docx 21.95 2022-03-21 13:16:00 Proceeding
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 297.22 2022-04-04 12:35:22 Public message
Załącznik Nr 6 do SWZ - WYKAZ OSÓB.docx docx 24.24 2022-04-04 12:35:22 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 272.87 2022-04-07 11:41:20 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY.pdf pdf 411.46 2022-04-28 12:06:44 Public message

Announcements

2022-04-28 12:06 Marek Legenc INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2022-04-07 11:41 Marek Legenc INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-04-07 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 286.356,00 zł brutto
2022-04-04 12:35 Marek Legenc ZMIANA TREŚCI SWZ

ZMIANA TREŚCI SWZ.pd [...].pdf

Załącznik Nr 6 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 812