Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 22/BZP-U.500.6/2022/MD Przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku.

Deadlines:
Published : 21-03-2022 13:04:00
Placing offers : 08-06-2022 11:00:00
Offers opening : 08-06-2022 11:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.03.2022r..pdf pdf 196.85 2022-03-21 13:04:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 383.17 2022-03-21 13:04:00 Proceeding
3. OPZ.pdf pdf 297.34 2022-03-21 13:04:00 Proceeding
4. Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 889.82 2022-03-21 13:04:00 Proceeding
6. Dokumenty edytowalne.docx docx 115.08 2022-03-21 13:04:00 Proceeding
7. Formularz JEDZ.zip zip 484.39 2022-03-21 13:04:00 Proceeding
8. Wzór harmonogramu rzecz.-finansowego.xlsx xlsx 42.3 2022-03-21 13:04:00 Proceeding
5.1 Załączniki do OPZ - część 1.zip zip 318462.32 2022-03-21 13:04:00 Proceeding
5.2 Załączniki do OPZ - część 2.zip zip 323869.6 2022-03-21 13:04:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 25.03.2022r..pdf pdf 182.51 2022-03-25 14:33:48 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 12.04.2022r..pdf pdf 199.63 2022-04-12 09:23:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.04.2022r..pdf pdf 75.22 2022-04-12 09:23:27 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 12.04.2022r..pdf pdf 148.07 2022-04-12 12:20:55 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 22.04.2022r.pdf pdf 183.94 2022-04-22 09:47:28 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.04.2022r.pdf pdf 73.61 2022-04-22 09:47:28 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 28.04.2022r.pdf pdf 134.49 2022-04-28 08:42:11 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.05.2022r..pdf pdf 156.91 2022-05-04 09:16:03 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 04.05.2022r..pdf pdf 735.25 2022-05-04 09:16:03 Public message
Wyjaśneinia tresci SWZ z dnia 05.05.2022r..pdf pdf 2062.48 2022-05-05 08:33:46 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 06.05.2022 r.- nr 1.zip zip 4495.58 2022-05-06 09:01:51 Public message
Wyjaśnienia tresci SWZ z dnia 06.05.2022 - nr 2.zip zip 1811.23 2022-05-06 09:03:47 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.05.2022r..pdf pdf 160.26 2022-05-11 09:15:22 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 11.05.2022r..pdf pdf 7562.39 2022-05-11 09:15:22 Public message
dokumenty edytowalne.docx docx 135.44 2022-05-11 09:15:22 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.05.2022r..pdf pdf 157.71 2022-05-24 09:06:13 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 24.05.2022 r..pdf pdf 757.8 2022-05-24 09:06:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.06.2022r.pdf pdf 220.72 2022-06-08 11:22:41 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.08.2022 r..pdf pdf 183.41 2022-08-18 07:13:54 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 14.10.2022 r..pdf pdf 82.83 2022-10-14 09:04:37 Public message
kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 209.55 2022-06-08 11:00:00 Public message

Announcements

2022-10-14 09:04 Monika Dubowska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 14.10.2022 r.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-08-18 07:13 Monika Dubowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.08.2022 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-08 11:22 Monika Dubowska Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.06.2022r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-08 11:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

kwota na sfinansowan [...].pdf

2022-05-24 09:06 Monika Dubowska Zmiana treści SWZ z dnia 24.05.2022r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

2022-05-11 09:15 Monika Dubowska Zmiana treści SWZ z dnia 11.05.2022r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

dokumenty edytowalne [...].docx

2022-05-06 09:03 Monika Dubowska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 06.05.2022r. - nr 2

Wyjaśnienia tresci S [...].zip

2022-05-06 09:01 Monika Dubowska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 06.05.2022r. - nr 1

Wyjaśnienia treści S [...].zip

2022-05-05 08:33 Monika Dubowska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 05.05.2022r.

Wyjaśneinia tresci S [...].pdf

2022-05-04 09:16 Monika Dubowska Zmiana treści SWZ z dnia 04.05.2022r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

2022-04-28 08:42 Monika Dubowska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 28.04.2022r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-04-22 09:47 Monika Dubowska Zmiana treści SWZ z dnia 22.04.2022r.

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-04-12 12:20 Monika Dubowska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 12.04.2022r. - nr 2.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-04-12 09:23 Monika Dubowska Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 12.04.2022r.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-03-25 14:33 Monika Dubowska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 25.03.2022r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3584