Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PRZ/00005/2022 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Deadlines:
Published : 18-03-2022 16:04:00
Placing offers : 25-04-2022 11:00:00
Offers opening : 25-04-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - 2022-OJS055-141029-pl.pdf pdf 213.12 2022-03-18 16:04:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 444.1 2022-03-18 16:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.xlsx xlsx 95.85 2022-03-18 16:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 35.86 2022-03-18 16:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ - Formularz cenowy.xlsx xlsx 17.95 2022-03-18 16:04:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór umowy.doc doc 295 2022-03-18 16:04:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Jednolity Europejski Dokument Zamowienia-instrukcja 2022.pdf pdf 947.95 2022-03-18 16:04:00 Proceeding
Załącznik nr 5,6,7,8.docx docx 28.21 2022-03-18 16:04:00 Proceeding
2022-OJS063-165783-pl.pdf pdf 157.98 2022-03-30 20:24:32 Public message
Załącznik nr 3 - Wzór umowy(1)_po zmianach 30.03.doc doc 298.5 2022-03-30 20:24:32 Public message
Zmiana SWZ 30.03..pdf pdf 243.45 2022-03-30 20:24:32 Public message
Ogłoszenie DUEE zmiana 13.04.pdf pdf 171.71 2022-04-13 17:44:55 Public message
Wyjaśnienia Zamawiającego, zmiana terminu składania i otwarcia ofert-13.04..pdf pdf 391.69 2022-04-13 17:44:55 Public message
Załącznik nr 1. - Opis przedmiotu zamówienia- ZMIANA 13.04.xlsx xlsx 95.84 2022-04-13 17:44:55 Public message
Załącznik nr 2a do SWZ - Formularz cenowy-ZMIANA 13.04.xlsx xlsx 17.5 2022-04-13 17:44:55 Public message
Załącznik nr 3 - Wzór umowy(1)-ZMIANA 13.04.doc doc 299.5 2022-04-13 17:44:55 Public message
Załącznik nr 2a do SWZ - Formularz cenowy-ZMIANA 21.04.xlsx xlsx 17.46 2022-04-21 10:51:02 Public message
zmiana SWZ 21.04.pdf pdf 587.79 2022-04-21 10:51:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert 2022.pdf pdf 646.07 2022-04-25 11:44:11 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty 13.05..pdf pdf 828.28 2022-05-13 16:02:54 Public message
2022-OJS128-364226-pl-ogłoszenie o udzieleniu.pdf pdf 194.42 2022-09-23 11:23:46 Public message

Announcements

2022-09-23 11:23 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

2022-OJS128-364226-p [...].pdf

2022-05-13 16:02 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2022-04-25 11:44 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-25 10:34 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
- zamówienie podstawowe: 75 797 680,50 zł netto, 79 587 564,52 zł brutto;
- zamówienie podstawowe z prawem opcji: 90 957 216,60 zł netto, 95 505 077,43 zł brutto.
2022-04-21 10:51 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu informacja o zmianie SWZ wraz ze zmienionym załącznikiem nr 2a. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Załącznik nr 2a do S [...].xlsx

zmiana SWZ 21.04.pdf

2022-04-13 17:44 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu wyjaśnienia do SWZ i zmiana terminu składania ofert. Z poważaniem Agnieszka Kamper

Ogłoszenie DUEE zmia [...].pdf

Wyjaśnienia Zamawiaj [...].pdf

Załącznik nr 1. - Op [...].xlsx

Załącznik nr 2a do S [...].xlsx

Załącznik nr 3 - Wzó [...].doc

2022-03-30 20:24 Anna Dorna Szanowni Państwo,
w załączeniu komunikat Zamawiającego dot. zmian w treści specyfikacji.

Pozdrawiam,
Anna Dorna

2022-OJS063-165783-p [...].pdf

Załącznik nr 3 - Wzó [...].doc

Zmiana SWZ 30.03..pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2157