Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00091046/01 Zakup i dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania wymazów z jamy ustnej, wymazówek do zabezpieczenia śladów biologicznych oraz pakietów do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym

Deadlines:
Published : 18-03-2022 12:56:00
Placing offers : 29-03-2022 10:00:00
Offers opening : 29-03-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.11 2022-03-18 12:56:00 Proceeding
SWZ nr 8.docx docx 76.39 2022-03-18 12:56:00 Proceeding
Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 21.7 2022-03-18 12:56:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Oświad. o niepodl.wykluczeniu.docx docx 16.22 2022-03-18 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 3-umowa.docx docx 26.96 2022-03-18 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 4- wykaz asortymentowo-ilościowy.docx docx 19.68 2022-03-18 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 5- wykaz asortymentowo-ilościowy.docx docx 17.55 2022-03-18 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 6- wykaz asortymentowo-ilościowy.docx docx 14.18 2022-03-18 12:56:00 Proceeding
SWZ nr 8.pdf pdf 386.63 2022-03-18 12:56:00 Proceeding
Informacja z otwarcia.docx docx 17.68 2022-03-29 13:48:25 Public message
informacja.pdf pdf 84.05 2022-03-29 13:48:25 Public message
Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert.docx docx 14.06 2022-03-31 11:25:39 Public message
Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert.pdf pdf 44.7 2022-03-31 11:25:39 Public message
Inf. o wyborze ds. 8 -22.pdf pdf 215.34 2022-04-01 12:21:10 Public message
Informacja o wyborze ds. 8-22.docx docx 24.5 2022-04-01 12:21:10 Public message
Informacja o uniewaznieniu czynnosci wyboru.docx docx 17.34 2022-04-08 14:17:18 Public message
uniewaznienie wyboru.pdf pdf 173.96 2022-04-08 14:17:18 Public message
Informacja o uniewaznieniu.pdf pdf 48.45 2022-04-27 12:21:15 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.docx docx 15.05 2022-04-27 12:21:15 Public message

Announcements

2022-04-27 12:21 Ewa Piasta - Grzegorczyk Witam
W załączeniu przesyłam informację o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 1

Z poważaniem
Ewa Piasta-Grzegorczyk

Informacja o uniewaz [...].pdf

Informacja o unieważ [...].docx

2022-04-08 14:17 Ewa Piasta - Grzegorczyk Dzień dobry
W załączeniu przesyłam pismo Zp-520/22.

Z poważaniem
Ewa Piasta-Grzegorczyk

Informacja o uniewaz [...].docx

uniewaznienie wyboru [...].pdf

2022-04-01 12:21 Ewa Piasta - Grzegorczyk Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu w załączeniu przekazuje pismo o sygnaturze l.dz. ZP-478 /2022
z dnia 01.04.2022r. tj. "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" ds. 8 /22. Dokument w załączeniu.

Z poważaniem
st. insp. Agnieszka Syta
Sekcja Zamówień Publicznych
KWP zs. w Radomiu

Inf. o wyborze ds. 8 [...].pdf

Informacja o wyborze [...].docx

2022-03-31 11:25 Ewa Piasta - Grzegorczyk Witam

W zalączeniu przesyłam pismo Zp-469/22.

Z poważaniem
Ewa Piasta-Grzegorczyk

Sprostowanie do info [...].docx

Sprostowanie do info [...].pdf

2022-03-29 13:48 Ewa Piasta - Grzegorczyk Witam
W załaczeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.

Z poważaniem

Ewa Piasta-Grzegorczyk

Informacja z otwarci [...].docx

informacja.pdf

2022-03-29 10:00 Buyer message 280 464,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 333