Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00089874/01 Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych elektrod grafitowych prętowych i dyskowych, kubeczków wysokotemperaturowych i podłoża szklanego. Nr postępowania 12/Z-34/7131/PN/2022/D

Deadlines:
Published : 17-03-2022 14:50:00
Placing offers : 30-03-2022 11:00:00
Offers opening : 30-03-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022_BZP 00089874_01.pdf pdf 137.92 2022-03-17 14:50:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 8156.92 2022-03-17 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 34.28 2022-03-17 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 74.27 2022-03-17 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.docx docx 76.58 2022-03-17 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 22.74 2022-03-17 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 65.11 2022-03-17 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 19.88 2022-03-17 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 63.9 2022-03-17 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 67.64 2022-03-17 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 21.5 2022-03-17 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 63.55 2022-03-17 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 21.29 2022-03-17 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 63.63 2022-03-17 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 230.06 2022-03-17 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.docx docx 23.42 2022-03-17 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.pdf pdf 366.05 2022-03-17 14:50:07 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 231.33 2022-03-17 14:50:19 Proceeding
Zmiana treści SWZ z dnia 23.03.2022 r..pdf pdf 241.98 2022-03-23 11:20:05 Public message
2022_BZP 00095400_01.pdf pdf 37.42 2022-03-23 11:20:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 96.64 2022-03-30 12:01:01 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 202.65 2022-04-04 16:07:43 Public message

Announcements

2022-04-04 16:07 Iwona Łaszewska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-30 12:01 Iwona Łaszewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-30 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 376 669,05 zł
2022-03-23 11:20 Iwona Łaszewska Zmiana treści SWZ z dnia 23.03.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.03.2022 r.

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

2022_BZP 00095400_01 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 453