Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór w celu utylizacji odpadów (zużytych filtrów powietrza do systemu wentylacji mechanicznej oraz innych materiałów eksploatacyjnych) z terenu szpitala przy ul. Gen. Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 17-03-2022 11:35:00
Placing offers : 25-03-2022 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

1.  Przedmiotem zamówienia jest odbiór w celu utylizacji odpadów (zużytych filtrów powietrza do systemu wentylacji mechanicznej oraz innych materiałów eksploatacyjnych) z terenu szpitala przy ul. Gen. Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu,

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunki dotyczące jego realizacji zostały określone w załączonym wzorze umowy.

3. Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.

4.  Wykonawca na etapie składania oferty, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że posiada uprawnienia do transportu i utylizacji odpadów lub posiada stosowną umowę z firmą zewnętrzną. Natomiast z chwilą podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku. 

      KODY ODPADÓW: 15 02 02; 15 02 03; 15 01 10; 16 02 13; 13 02;

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załączmik nr 1 - wzór umowy.pdf pdf 553.14 2022-03-17 11:35:00 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert - postępowanie ID 576639.pdf pdf 235.55 2022-03-28 10:57:47 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania - ID 587476.pdf pdf 33.85 2022-04-05 09:35:54 Public message

Announcements

2022-04-05 09:35 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję informację o unieważnieniu postępowania.

informacja o unieważ [...].pdf

2022-03-28 10:57 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję zbiorcze zestawienie ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-03-23 10:17 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, że w dniu 23.03.2022 r. wpłynęło od Wykonawcy zapytanie o następującej treści (cytat):
„Dzień dobry, proszę o udzielenie informacji: skąd odbierane są odpady? Czy jest to jedno miejsce magazynowe z bezpośrednim dojazdem? Na jakim poziomie gromadzone są odpady, tj. piwnica, parter? Jak daleko (jeżeli nie ma bezpośredniego dojazdu) trzeba nosić odpady z miejsca gromadzenia do możliwego miejsca postoju samochodu? Czy można korzystać z wózka widłowego ręcznego w ciągu komunikacyjnym z miejsca odbioru do miejsca załadunku?”

Odpowiedź Zamawiającego:
Odpady będą odbierane z garażu na poziomie gruntu. Jest to jedno miejsce magazynowe z bezpośrednim dojazdem. Nie ma możliwości korzystania z wózka widłowego, ponieważ teren jest nie utwardzony. Opady będą zapakowane w kartony i obsługa obiektu pomoże przy ich załadunku.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Odbiór odpadów odbiór w celu utylizacji 1 kg odpadów 1300 kg - (0)
2 Koszt transportu zryczałtowany koszt transportu za jedno zamówienie 2 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6147 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Zgodnie z warunkami opisanymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z warunkami opisanymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Oświadczam, że posiadam uprawnienia do transportu i utylizacji odpadów/posiadam stosowną umowę z firmą zewnętrzną. Z chwilą podpisania umowy, zobowiązuję się do dostarczenia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku. KODY ODPADÓW: 15 02 02; 15 02 03; 15 01 10; 16 02 13; 13 02; - Proszę potwierdzić wpisując "Tak" (0)
5 Oświadczam, że dysponuję odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, a także posiadam techniczne możliwości wykonania przedmiotu zamówienia - Proszę potwierdzić wpisując "Tak" (0)
6 Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy (załącznik nr 1) wraz z załącznikami i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 575