Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 8/2022/U Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spacerowej w Tychach

Artur Wyżkiewicz
Tyskie TBS Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 11-03-2022 08:55:00
Placing offers : 22-03-2022 12:00:00
Offers opening : 22-03-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
8-2022-U SWZ (1).pdf pdf 520.32 2022-03-11 08:55:16 Proceeding
8-2022-U opis przedmiotu zamówienia.zip zip 6363.43 2022-03-11 08:55:22 Proceeding
8-2022-U ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 151.12 2022-03-11 09:01:40 Public message
8-2022-U otwarcie ofert.pdf pdf 281.1 2022-03-22 13:59:21 Public message
20220404 wybór oferty 8-2022-U.pdf pdf 498.67 2022-04-05 08:03:48 Public message

Announcements

2022-04-05 08:03 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
w załączeniu przedkładamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Z poważaniem,

20220404 wybór ofert [...].pdf

2022-03-22 13:59 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
w załączeniu przedkładamy informację z otwarcia ofert.
Z poważaniem

8-2022-U otwarcie of [...].pdf

2022-03-22 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania kwotę 280.000,00 zł brutto.
2022-03-16 11:04 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do treści SWZ w brzmieniu:
"w nawiązaniu do SWZ na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spacerowej w Tychach”. Zwracam się z pytaniem odnośnie rozdziału VII, punkt 4. Pisza w nim państwo o budynkach mieszkalnych (z garażem podziemnym), czy umieszczenie garażu podziemnego w tym punkcie tyczy się tylko sposobu liczenia powierzchni użytkowej (co sugeruje dalsza część zdania), czy może wykonanie projektów budynków mieszkaniowych z garażem podziemnym jest warunkiem koniecznym. Innymi słowy czy akceptowane przez Państwa będą projekty których powierzchnia użytkowa ma co najmniej 2000 m2, ale budynki nie posiadają garaży podziemnych."
Zamawiający informuje, że warunkiem koniecznym jest wykazanie wykonania projektu dla budynku mieszkalnego, w którym jest garaż podziemny i powierzchnia użytkowa 2000 m2.
Z wyrazami szacunku.
2022-03-11 09:01 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry, w załączeniu przedkładamy ogłoszenie nr 2022/BZP 00082644/01 z dnia 11 marca 2022 r.

8-2022-U ogłoszenie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 843