Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.5.2022 Organizacja i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B i C wraz z egzaminem.

Aleksandra Dering
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 10-03-2022 15:21:00
Placing offers : 18-03-2022 09:00:00
Offers opening : 18-03-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu (5).pdf pdf 181.26 2022-03-10 15:21:00 Proceeding
SWZ (5)-podpisany.pdf pdf 1495.57 2022-03-10 15:21:00 Proceeding
Załączniki edytowalne.docx docx 129.16 2022-03-10 15:21:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert (5) - podpisany.pdf pdf 706.88 2022-03-18 10:17:53 Public message
Informacja o wyborze i unieważnieniu (2) na stronę - podpisany.pdf pdf 874.83 2022-03-25 10:15:06 Public message

Announcements

2022-03-25 10:15 Aleksandra Dering Informacja o wyborze i unieważnieniu.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-25 09:39 Aleksandra Dering The message was withdrawn by the Buyer.
2022-03-18 10:17 Aleksandra Dering Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-18 10:16 Aleksandra Dering The message was withdrawn by the Buyer.
2022-03-18 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 119 300,00 PLN
w tym dla poszczególnych części zamówienia:
1) 22 500,00 PLN,
2) 17 500,00 PLN,
3) 22 500,00 PLN,
4) 25 000,00 PLN,
5) 15 000,00 PLN,
6) 16 800,00 PLN,

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 179