Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZD.272.4.2022.MW Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2022 roku z podziałem na 4 zadania

Marzena Wieczorek
Powiat Gryfiński Department: Wydział Zarządzania Drogami
Deadlines:
Published : 10-03-2022 14:59:00
Placing offers : 25-03-2022 10:00:00
Offers opening : 25-03-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik Nr 6 do SWZ wykaz osob.doc doc 37 2022-03-10 14:59:00 Proceeding
Zalacznik Nr 7 do SWZ wykaz sprzetu.doc doc 37.5 2022-03-10 14:59:00 Proceeding
Zalacznik nr 8 projekt umowy.doc doc 115.5 2022-03-10 14:59:00 Proceeding
Zalacznik nr 10 specyfikacja techniczna.doc doc 76.5 2022-03-10 14:59:00 Proceeding
załącznik Nr 9a.pdf pdf 623.98 2022-03-10 14:59:00 Proceeding
załącznik Nr 9b.pdf pdf 537.74 2022-03-10 14:59:00 Proceeding
załącznik Nr 9c.pdf pdf 630.21 2022-03-10 14:59:00 Proceeding
załącznik Nr 9d.pdf pdf 700.69 2022-03-10 14:59:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 do SWZ wzor zobowiazania.rtf rtf 114.9 2022-03-10 14:59:00 Proceeding
Zalacznik Nr 5 do SWZ wykaz robot.doc doc 37.5 2022-03-10 14:59:00 Proceeding
Zalacznik Nr 1a formularz oferty.doc doc 66.5 2022-03-10 14:59:00 Proceeding
Zalacznik Nr 1b formularz oferty.doc doc 67 2022-03-10 14:59:00 Proceeding
Zalacznik Nr 1c formularz oferty.doc doc 66 2022-03-10 14:59:00 Proceeding
Zalacznik Nr 1d formularz oferty.doc doc 66.5 2022-03-10 14:59:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 do SWZ oswiadczenie o spełnieniu warunkow i niepodleganiu wykluczenia.doc doc 120.1 2022-03-10 14:59:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 do SWZ Oswiadczenie grupa kapitałowa.doc doc 66.5 2022-03-10 14:59:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 142.53 2022-03-10 14:59:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 63.44 2022-03-10 14:59:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 583.49 2022-03-25 11:33:06 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykonawcach których oferty zostały odrzucone.pdf pdf 777.5 2022-04-14 10:17:05 Public message
załącznik nr 1 do informacji.pdf pdf 572.21 2022-04-14 10:17:05 Public message
unieważanienie wyboru w cz. I.pdf pdf 233.89 2022-04-28 14:53:52 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. I.pdf pdf 265.08 2022-04-28 14:57:18 Public message
kwota przed otwarciem.rtf rtf 40.96 2022-03-25 10:00:00 Public message

Announcements

2022-04-28 14:57 Marzena Wieczorek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-28 14:53 Marzena Wieczorek Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w części I.

unieważanienie wybor [...].pdf

2022-04-14 10:17 Marzena Wieczorek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

informacja o wyborze [...].pdf

załącznik nr 1 do in [...].pdf

2022-03-25 11:33 Marzena Wieczorek W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-25 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

kwota przed otwarcie [...].rtf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 425