Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZ/1/P/2022 Usługi utrzymania czystości i porządku na placach targowych, Jarmarkach i Kiermaszach w Poznaniu.

Monika Maserak
Targowiska Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 10-03-2022 12:27:00
Placing offers : 18-03-2022 08:00:00
Offers opening : 18-03-2022 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022_BZP 00081224_01 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.64 2022-03-10 12:27:00 Proceeding
PDF SWZ.pdf pdf 1023.3 2022-03-10 12:27:00 Proceeding
PDF umowa przetwarzania danych 2.pdf pdf 129.46 2022-03-10 12:27:00 Proceeding
PDF Umowa przetwarzania danych.pdf pdf 129.79 2022-03-10 12:27:00 Proceeding
PDF zał. nr 1 do SWZ i Umowy.pdf pdf 235.61 2022-03-10 12:27:00 Proceeding
PDF zał. nr 2 określenie zakresu.pdf pdf 227.41 2022-03-10 12:27:00 Proceeding
PDF zał. nr 3 zasady oceny.pdf pdf 62.38 2022-03-10 12:27:00 Proceeding
PDF zał. nr 9 Wzór Umowy.pdf pdf 540.49 2022-03-10 12:27:00 Proceeding
Pełnomocnictwo.pdf pdf 311.22 2022-03-10 12:27:00 Proceeding
6 Zał nr 2 do SWZ Formularz ofertowy.doc doc 75.5 2022-03-10 12:27:00 Criterion
7 Zał nr 3 do SWZ Oświadczenie wstępne Brak podstaw wykluczenia.docx docx 22.27 2022-03-10 12:27:00 Criterion
8 Zał nr 4 do SWZ Przynależność do grupy kapitałowej.doc doc 45.5 2022-03-10 12:27:00 Criterion
9 Zał nr 5 do SWZ Oświadczenie aktualizacyjne spełnienie warunków.docx docx 19.92 2022-03-10 12:27:00 Criterion
10 Zał nr 6 do SWZ Zakres zamówienia,który wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy.docx docx 21.98 2022-03-10 12:27:00 Criterion
11 Zał nr 7 do SWZ Wykaz_usług.doc doc 34.5 2022-03-10 12:27:00 Criterion
12 Zał nr 8 do SWZ Potencjał-techniczny.doc doc 30 2022-03-10 12:27:00 Criterion
15 Zał nr 4 do umowy Ocena wykonania usługi.docx docx 15.09 2022-03-10 12:27:00 Criterion
19 Zał nr 5 do Umowy WYKAZ Koordynatorów 2022.docx docx 14.13 2022-03-10 12:27:00 Criterion
20 Zał nr 6 do Umowy wykaz pracowników.doc doc 31.5 2022-03-10 12:27:00 Criterion
Informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 657 2022-03-18 10:25:09 Public message
Zawadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu pdf.pdf pdf 53.93 2022-03-25 13:18:29 Public message

Announcements

2022-03-25 13:18 Monika Maserak Szanowni Państwo, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu.
W załączeniu pismo z informacją.

Zawadomienie o wybor [...].pdf

2022-03-18 10:25 Monika Maserak Szanowni Państwo, w niniejszym postępowaniu złożono dwie oferty. Informacja została zamieszona w załączniku.

Informacja o złożony [...].pdf

2022-03-18 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 518 400,00zł brutto
2022-03-18 07:45 Monika Maserak Szanowni Państwo, na wykonanie usługi zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 518 400,00zł. brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

6 Zał nr 2 do SWZ Fo [...].doc

7 Zał nr 3 do SWZ Oś [...].docx

8 Zał nr 4 do SWZ Pr [...].doc

9 Zał nr 5 do SWZ Oś [...].docx

10 Zał nr 6 do SWZ Z [...].docx

11 Zał nr 7 do SWZ W [...].doc

12 Zał nr 8 do SWZ P [...].doc

15 Zał nr 4 do umowy [...].docx

19 Zał nr 5 do Umowy [...].docx

20 Zał nr 6 do Umowy [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 291