Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZF.271.60.2022.ZF3/1 Zakup wyposażenia dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej w Ruszczy w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”

Deadlines:
Published : 08-03-2022 14:06:00
Placing offers : 16-03-2022 10:00:00
Offers opening : 16-03-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie-o-zamowieniu-08da00f3-12c8-8c1a-8e4d-480001cc1c2e.pdf pdf 167.3 2022-03-08 14:06:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 1457.24 2022-03-08 14:06:00 Proceeding
inform o zlozonych ofertach.pdf pdf 239.14 2022-03-16 14:23:22 Public message
inf wybor.pdf pdf 277.94 2022-04-05 11:57:24 Public message
cz1-inf wybor ponowny.pdf pdf 261.52 2022-05-30 09:14:33 Public message

Announcements

2022-05-30 09:14 Rafał Kiliański Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1.

cz1-inf wybor ponown [...].pdf

2022-04-05 11:57 Rafał Kiliański Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

inf wybor.pdf

2022-03-16 14:23 Rafał Kiliański Informacja o złożonych ofertach.

inform o zlozonych o [...].pdf

2022-03-16 10:00 Buyer message Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 59 726,31 zł. brutto, w tym część 1 – 26 736,26 zł brutto, część 2 – 32 990,05 zł. brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 361