Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: I.272.1.2022 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Sulejówek

Deadlines:
Published : 07-03-2022 14:57:00
Placing offers : 15-03-2022 10:00:00
Offers opening : 15-03-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
I.272.1.2022 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 152.84 2022-03-07 14:57:00 Proceeding
I.272.1.2022 SWZ.pdf pdf 758.22 2022-03-07 14:57:00 Proceeding
I.272.1.2022 Załącznik nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy, Dokument gwarancyjny, Umowa powierzenia danych.pdf pdf 938.21 2022-03-07 14:57:00 Proceeding
I.272.1.2022 Załącznik nr 9 do SWZ OPZ.pdf pdf 295.25 2022-03-07 14:57:00 Proceeding
I.272.1.2022 Załączniki do oferty nr 1,2,3,4 do SWZ.doc doc 112 2022-03-07 14:57:00 Proceeding
I.272.1.2022 Załączniki składane na wezwanie Nr ,5, 6A, 6B, ,6C, 8 do SWZ.doc doc 114 2022-03-07 14:57:00 Proceeding
I.272.1.2022 Pismo Nr 1.pdf pdf 742.97 2022-03-10 14:56:49 Public message
I.272.1.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 607.26 2022-03-16 11:07:41 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf pdf 687.58 2022-04-19 14:59:25 Public message

Announcements

2022-04-19 14:59 Aneta Krążała ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2022-03-16 11:07 Aneta Krążała INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

I.272.1.2022 INFORMA [...].pdf

2022-03-15 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający, informuje, iż na realizację zadania pn. MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW MIASTA SULEJÓWEK zamierza przeznaczyć: kwotę gross 410 000,00 zł
2022-03-10 14:56 Aneta Krążała I.272.1.2022 Pismo Nr 1 - odpowiedź na pytanie

I.272.1.2022 Pismo N [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 649