Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UTO/DI/03/2022 „Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 wytwarzanego w instalacji należącej do Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach, ul. Lokalna 11”.

Daria Palej
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Dział planowania i zamówień
Deadlines:
Published : 04-03-2022 15:16:00
Placing offers : 11-03-2022 10:00:00
Offers opening : 11-03-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 1327.04 2022-03-04 15:16:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf pdf 73.58 2022-03-04 15:16:00 Proceeding
załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf pdf 32.44 2022-03-04 15:16:00 Proceeding
załącznik nr 3 - Oświadczenie_grupa kapitałowa.pdf pdf 34.36 2022-03-04 15:16:00 Proceeding
załącznik nr 4 - Wykaz pojazdów.pdf pdf 25.04 2022-03-04 15:16:00 Proceeding
załącznik nr 5 - Umowa.pdf pdf 334.27 2022-03-04 15:16:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 555.17 2022-03-04 15:16:00 Proceeding
Odpowiedź dla Wykonawców.pdf pdf 52.08 2022-03-07 12:19:36 Public message
Wykonawcy_odpowiedż II_07.03.2022.pdf pdf 55.45 2022-03-07 14:42:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 68.91 2022-03-11 12:34:00 Public message
Wybór Wykonawcy.pdf pdf 77.47 2022-03-16 13:04:03 Public message

Announcements

2022-03-16 13:04 Daria Palej Informacja Zamawiającego o wyborze Wykonawcy zgodnie z załącznikiem.

Wybór Wykonawcy.pdf

2022-03-11 12:34 Daria Palej Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-11 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę gross 9 84 960,00 zł
2022-03-07 14:42 Daria Palej W załączeniu odpowiedź na zadane pytanie.

Wykonawcy_odpowiedż [...].pdf

2022-03-07 12:19 Daria Palej W załączeniu odpowiedź na zadane pytanie.

Odpowiedź dla Wykona [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 399