Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00076457/01 Budowa rampy rozładunkowej w Teatrze Powszechnym pl. Jagielloński

Deadlines:
Published : 04-03-2022 15:06:00
Placing offers : 21-03-2022 10:00:00
Offers opening : 21-03-2022 10:01:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 139.34 2022-03-04 15:06:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 438.64 2022-03-04 15:06:00 Proceeding
zalacznik 11 klauzula informacyjna rodo.pdf pdf 149.64 2022-03-04 15:06:00 Proceeding
zalacznik 12 dokumetacja projektowa.zip zip 14401.8 2022-03-04 15:06:00 Proceeding
Zalacznik_10_umowa.pdf pdf 278.4 2022-03-04 15:06:00 Proceeding
załączniki_1-9.docx docx 43.81 2022-03-04 15:06:00 Proceeding
odpowiedz do swz.pdf pdf 244.55 2022-03-15 09:13:48 Public message
załącznik do umowy -Minimalne zapisy gwarancji.pdf pdf 95.57 2022-03-15 09:14:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 224.29 2022-03-21 10:45:25 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 212.08 2022-04-01 12:52:31 Public message
Informacja.pdf pdf 154.45 2022-04-01 12:52:31 Public message

Announcements

2022-04-01 12:52 Katarzyna Bernat Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja.pdf

2022-03-21 10:45 Katarzyna Bernat Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-21 10:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 330 000,00 zł brutto
2022-03-15 09:14 Katarzyna Bernat Załącznik do Umowy - Minimalne Zapisy Gwarancji

załącznik do umowy - [...].pdf

2022-03-15 09:13 Katarzyna Bernat Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

odpowiedz do swz.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 515