logo
Marcin
Kurpas
   

Szkoła Policji w Katowicach

Electronic auction: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania „Wymiana instalacji odgromowej na wybranych budynkach Szkoły Policji w Katowicach". (ID 582015)

Starting date: 04-03-2022 14:30:00

To the end: cancelled

Current offer value is: 0.00 PLN
What is the minimum increment? 200.00 PLN
What is the maximum value of the contract? 3 690.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 3 min
From which price is increment counted? lowest
Does supplier have to place an offer for all positions? Yes
Kind of offer prices gross
expand

icon Buyer requirements

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania „Wymiana instalacji odgromowej na wybranych budynkach Szkoły Policji w Katowicach”.

1.      Zakres opracowania dokumentacji obejmuje:

      -        projekt budowlany – 3 egz.,

      -        przedmiar robót – 3 egz.,

      -        specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.,

      -        kosztorys inwestorski – 2 egz.,

2.     Komplet ww. dokumentacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu w postaci elektronicznej na nośniku CD w wersji oryginalnej utworzonej przez poszczególne programy projektowe oraz kosztorysowe w tym *.ath jak również przekonwertowane do formatu *.pdf.

3.      Zakres przewidywanego remontu obejmować będzie w szczególności wymianę instalacji odgromowej na budynku „S”- część administracyjna tj. demontaż istniejącej instalacji odgromowej, montaż zwodów poziomych i pionowych, złączy kontrolnych, przewodów uziemiających oraz wykonanie uziomów szpilkowych. Zwody pionowe należy zaprojektować podtynkowo z odtworzeniem elewacji oraz cokołu.

4.      Budynek „S” – część administracyjna jest w kształcie prostokąta o wymiarach około 28,5 m x 6,5 m i wysokości 3 m, pokryty papą z istniejącą instalacją odgromową oraz czteroma zwodami pionowymi.

5.      Istniejąca instalacja odgromowa wymaga wymiany z uwagi na zużycie elementów oraz dostosowanie do istniejących przepisów.

6.      Zamawiający umożliwi wgląd do posiadanej dokumentacji projektowej budynków
po wyborze Wykonawcy. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną
w wersji elektronicznej.
 

Uwaga 1:

Zamawiający proponuje wizję lokalną miejsca remontu, którą wyznacza na dzień
28 lutego
2022 r. o godzinie 9.00.

Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza wizję lokalna w innym terminie.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami
są: st. asp. Marcin Kurpas asystent Wydziału Zaopatrzenia tel. 47 8516432 lub
tel. 693-410-002 oraz Pani Iwona Stępień starszy inspektor Wydziału Zaopatrzenia
tel. 47 8516365 lub tel. 500-327-890 w dni robocze w godzinach 8:00-15:00.

Uwaga 2:

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
icon Buyer messages

  • 2022-03-04 14:37 Marcin Kurpas Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Błąd wprowadzenia aukcji elektronicznej.

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in gross prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Gross Price MAX /JM
1 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania „Wymiana instalacji odgromowej na wybranych budynkach Szkoły Policji w Katowicach". Zakres przewidywanego remontu obejmować będzie w szczególności wymianę instalacji odgromowej na budynku „S”- część administracyjna tj. demontaż istniejącej instalacji odgromowej, montaż zwodów poziomych i pionowych, złączy kontrolnych, przewodów uziemiających oraz wykonanie uziomów szpilkowych. Zwody pionowe należy zaprojektować podtynkowo z odtworzeniem elewacji oraz cokołu. 1 pc. 3690.00 PLN
Offer value:

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |