API


W tym miejscu istnieje możliwość pobrania publicznych postępowań opublikowanych w ostatniej pełnej godzinie na platformie zakupowej firmy Open Nexus.

Publikując informacje, pochodzące z tego pliku, osoba publikująca zobowiązuje się do:
- umieszczenia informacji pochodzenia zapytań ofertowych i aukcji
- umieszczenia informacji, że proces ofertowania następuje poprzez stronę platformazakupowa.pl

Plik zmieniany jest o każdej pełnej godzinie i zawiera tylko postępowania publiczne.
Plik generowany jest w formacie .csv
Pusty plik oznacza, że w przeciągu ostatniej godziny nie zostało wystawione żadne nowe postępowanie.