Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/425/22 Zadanie: Catering – przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Deadlines:
Published : 04-03-2022 14:12:00
Placing offers : 14-03-2022 10:00:00
Offers opening : 14-03-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ catering 04.03.22.pdf pdf 650.1 2022-03-04 14:12:00 Proceeding
załączniki od 1-7.zip zip 1408.25 2022-03-04 14:12:00 Proceeding
08d9fdc4-44a1-ee77-c482-7400010e8663 (1) ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.31 2022-03-04 14:12:00 Proceeding
zmiana terminu składania ofert catering.docx docx 1922 2022-03-09 14:43:23 Public message
08da01d1-fa92-32e1-4f18-d40001475982 ogłoszenie o zm. ogł. - zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 35.13 2022-03-09 14:43:23 Public message
pytania i odpowiedzi 10.03.22.docx docx 2361.57 2022-03-10 14:31:40 Public message
zal.nr1-formularz.ofertowy poprawiony10.03.22.doc doc 51 2022-03-10 14:31:40 Public message
zal.nr5.wzor.umowy.catering04.03.22.doc doc 153.5 2022-03-10 14:31:40 Public message
zal.nr7-wykaz.srodkow.transportu04.03.22.doc doc 40 2022-03-10 14:31:40 Public message
zal.nr6-wykaz.osob04.03.22.doc doc 38 2022-03-10 14:31:40 Public message
Zalacznik.nr3 oświadczenie o aktualności 04.03.22.doc doc 31 2022-03-10 14:31:40 Public message
Zalacznik.nr2 ośwaiadzcenie 04.03.22.doc doc 39.5 2022-03-10 14:31:40 Public message
informacja z otwarcia ofert catering.docx docx 1922.93 2022-03-14 13:09:31 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 688.9 2022-03-18 10:51:54 Public message
08da0e28-32ae-af00-0a49-700001159f4a ogł. o wyniku postępowania.pdf pdf 66.53 2022-03-25 07:44:34 Public message

Announcements

2022-03-25 07:44 Katarzyna Okoń Ogłoszenie o wyniku postępowania

08da0e28-32ae-af00-0 [...].pdf

2022-03-18 10:51 Katarzyna Okoń Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-14 13:09 Katarzyna Okoń Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].docx

2022-03-14 10:00 Buyer message 776422,00
2022-03-10 14:31 Katarzyna Okoń Zamawiający w załączeniu przekazuje pytania wraz z odpowiedziami, które wpłyneły do postępowania do dnia 07.03.22 r. W załączeniu formularz oferty ze mianami.
Dodatkowo Zamawiający publikuje wersje edytowalne załączników do SWZ

pytania i odpowiedzi [...].docx

zal.nr1-formularz.of [...].doc

zal.nr5.wzor.umowy.c [...].doc

zal.nr7-wykaz.srodko [...].doc

zal.nr6-wykaz.osob04 [...].doc

Zalacznik.nr3 oświad [...].doc

Zalacznik.nr2 ośwaia [...].doc

2022-03-09 14:43 Katarzyna Okoń W załaczeniu informacja dotycząca terminu składania ofert

zmiana terminu skład [...].docx

08da01d1-fa92-32e1-4 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 671