Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZP/NC/8/2021 „Świadczenie usług z zakresu ochrony osób i mienia, konwojowania wartości pieniężnych oraz obsługi kotłowni w sezonie grzewczym z podziałem na części"

Deadlines:
Published : 02-03-2022 14:43:00
Placing offers : 15-03-2022 10:00:00
Offers opening : 15-03-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1831.7 2022-03-02 14:43:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.docx docx 145.79 2022-03-02 14:43:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 213.02 2022-03-02 14:43:00 Proceeding
wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 430.3 2022-03-07 09:46:11 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ nr 2.pdf pdf 524.58 2022-03-09 13:45:49 Public message
Umowa i OPZ na część nr 1 po zmianie SWZ z 09.03.2022r.pdf pdf 752.08 2022-03-09 13:45:49 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.03.2022r.pdf pdf 59.99 2022-03-09 13:45:49 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ nr 3.pdf pdf 488.09 2022-03-10 14:48:18 Public message
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW- informacja o otwartych ofertach.pdf pdf 389.71 2022-03-15 13:32:09 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 486.38 2022-04-01 12:24:09 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 101.54 2022-05-04 12:25:36 Public message

Announcements

2022-05-04 12:25 Zamówienia Publiczne LPGK Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 04.05.2022r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-04-01 12:24 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na część nr 1 i 2 zamówienia z dnia 01.04.2022r. (znak pisma: NZP/91/2022).

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-03-15 13:32 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja o otwartych ofertach (znak pisma: NZP/73/2022).

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

2022-03-15 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 2.152.033,83 zł brutto, w tym:
1) 1.954.765,20 zł gross na CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA pn. „Ochrona osób i mienia oraz konwojowanie wartości pieniężnych na potrzeby LPGK Sp. z o. o.”,
2) 197.268,63 zł gross na CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA pn. „Obsługa kotłowni w sezonie grzewczym na potrzeby LPGK Sp. z o. o.”.
2022-03-10 14:48 Zamówienia Publiczne LPGK Wyjaśnienia treści SWZ nr 3 z dnia 10.03.2022r. (znak pisma: NZP/71/2022).

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-03-09 13:45 Zamówienia Publiczne LPGK Wyjaśnienia treści SWZ nr 2 wraz z informacją o zmianie SWZ z dnia 09.03.2022r. (znak pisma: NZP/68/2022).

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Umowa i OPZ na część [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-03-07 09:46 Zamówienia Publiczne LPGK Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 07.03.2022r. (znak pisma: NZP/62/2022)

wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 863