Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 5/PN/22 Dostawa kompletnego stanowiska do spawania laserowego z pomiarem głębokości wtopienia podczas spawania

Deadlines:
Published : 02-03-2022 09:38:00
Placing offers : 28-03-2022 10:00:00
Offers opening : 28-03-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
5PN22 SWZ.zip zip 1906.2 2022-03-02 09:38:00 Proceeding
5PN22 Ogloszenie o zamowieniu 2022-OJS043-110824-pl.pdf pdf 97.02 2022-03-02 09:38:00 Proceeding
Wyjasnienia.pdf pdf 541.05 2022-03-21 09:22:45 Public message
5PN22 Ogloszenie o zmianie ogloszenia 2022-OJS056-146644-pl.pdf pdf 70.97 2022-03-21 09:22:45 Public message
5PN22 Informacja o kwotach na sfinansowanie zamowienia.pdf pdf 3555.6 2022-03-28 10:25:26 Public message
5PN22 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 3833.54 2022-03-28 14:06:04 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 761.96 2022-04-11 14:39:48 Public message

Announcements

2022-04-11 14:39 Tomasz Smykala W załączeniu przekazuję zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-03-28 14:06 Tomasz Smykala W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

5PN22 Informacja z o [...].pdf

2022-03-28 10:25 Tomasz Smykala W załączeniu informacja o kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

5PN22 Informacja o k [...].pdf

2022-03-21 09:22 Tomasz Smykala W załączeniu przekazuję, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, oraz wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjasnienia.pdf

5PN22 Ogloszenie o z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 460