Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 7/2022/RB Remont zespołów wejściowych w budynku przy ul. Kochanowskiego 1-3 w Tychach

Artur Wyżkiewicz
Tyskie TBS Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 02-03-2022 11:59:00
Placing offers : 24-03-2022 12:00:00
Offers opening : 24-03-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
7-2022-RB SWZ (1).pdf pdf 523.75 2022-03-02 11:59:00 Proceeding
7-2022-RB dokumentacja projektowa i OPZ.zip zip 15448.88 2022-03-02 11:59:00 Proceeding
7-2022-RB ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.6 2022-03-02 12:23:01 Public message
2-2022-RB otwarcie ofert.pdf pdf 196.01 2022-03-24 13:36:07 Public message
7-2022-RB unieważnienie.pdf pdf 597.43 2022-04-08 07:25:42 Public message

Announcements

2022-04-08 07:25 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
w załączeniu przedkładamy zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.
Z poważaniem,

7-2022-RB unieważnie [...].pdf

2022-03-24 13:36 Artur Wyżkiewicz W załączeniu przedkładamy informację z otwarcia ofert.
Z poważaniem,

2-2022-RB otwarcie o [...].pdf

2022-03-24 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie postępowania kwotę 874.665,00 zł brutto.
2022-03-02 12:23 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry, w załączeniu przedkładamy ogłoszenie nr 2022/BZP 00072811/01 z dnia 2 marca 2022 r.

7-2022-RB ogłoszenie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 497