Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZGK.SP-P.DG.1.02/2022 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do dnia 31.03.2023r.

Deadlines:
Published : 28-02-2022 15:30:00
Placing offers : 08-03-2022 11:00:00
Offers opening : 08-03-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_Morawica_ZGK.pdf pdf 394.98 2022-02-28 15:30:00 Proceeding
SWZ_Zal_1.xls xls 43 2022-02-28 15:30:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_oferty.doc doc 107 2022-02-28 15:30:00 Proceeding
Zal_3_1_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 69.5 2022-02-28 15:30:00 Proceeding
Zal_3_2_Oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego.doc doc 63 2022-02-28 15:30:00 Proceeding
Zal_4_Oswiadczenie_wykonawcow.doc doc 47.5 2022-02-28 15:30:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 37.5 2022-02-28 15:30:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_umowa_OSD.doc doc 35 2022-02-28 15:30:00 Proceeding
Zal_7_Projektowane postanowienia Umowy.pdf pdf 301.14 2022-02-28 15:30:00 Proceeding
08d9fab3-4047-1fb9-c482-7400010e71ff (4).pdf pdf 144.73 2022-02-28 15:30:00 Proceeding
Odpowiedzi_01.pdf pdf 161.1 2022-03-03 11:57:10 Public message
Oswiadczenie_akcyza.pdf pdf 578.97 2022-03-03 11:57:10 Public message
Oswiadczenie_art_62ba.pdf pdf 1285.77 2022-03-03 11:57:10 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 286.9 2022-03-08 13:00:01 Public message

Announcements

2022-03-08 13:00 Marzena Lis Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-03-08 11:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto) 354.207,74 zł.
2022-03-03 11:57 Marzena Lis Odpowiedzi na pytania: odpowiedzi z załącznikami

Odpowiedzi_01.pdf

Oswiadczenie_akcyza. [...].pdf

Oswiadczenie_art_62b [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 287