Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.24.2.1.2022 Sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb Ośrodka Badawczego Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie.

Deadlines:
Published : 28-02-2022 14:50:00
Placing offers : 11-03-2022 11:00:00
Offers opening : 11-03-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ podpisana.pdf pdf 1483.37 2022-02-28 14:50:00 Proceeding
2.1.2022 SWZ z załącznikami.doc doc 359.5 2022-02-28 14:50:00 Proceeding
OgłoszenieBZP.pdf pdf 139.74 2022-02-28 14:58:44 Proceeding
Zmiana ogłoszenia BZP - zmiana terminów składania i otwarcia ofert.pdf pdf 35.63 2022-03-03 13:49:17 Proceeding
Pismo nr 1 - zapytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 615.79 2022-03-03 13:49:17 Proceeding
2.1.2022 SWZ ujednolicona 8.03.doc doc 370 2022-03-08 11:20:07 Proceeding
ZmOgloszeniaBZP_8.03.pdf pdf 37.6 2022-03-08 11:20:07 Proceeding
Pismo nr 2 - pytania i odpowiedzi, zmiana terminu.pdf pdf 780.56 2022-03-08 11:20:07 Proceeding
Pismo nr 1 - zapytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 615.79 2022-03-03 13:50:43 Public message
Pismo nr 2 - pytania i odpowiedzi, zmiana terminu.pdf pdf 780.56 2022-03-08 11:21:57 Public message
2.1.2022 SWZ ujednolicona 8.03.doc doc 370 2022-03-08 11:21:57 Public message
Pismo nr 3 - komunikat.pdf pdf 513.92 2022-03-11 10:21:51 Public message
Pismo nr 4 zestawienie-2.pdf pdf 665.71 2022-03-11 12:29:49 Public message
Pismo nr 5 - uniewaznienie.pdf pdf 479.33 2022-03-21 13:40:37 Public message

Announcements

2022-03-21 13:40 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN zs. w Warszawie, działając w oparciu o art. 260 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.

Pismo nr 5 - uniewaz [...].pdf

2022-03-11 12:29 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN zs. w Warszawie, działając w oparciu o art. 222 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Pismo nr 4 zestawien [...].pdf

2022-03-11 10:21 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, działając w oparciu o art. 222 ust. 4 podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pismo nr 3 - komunik [...].pdf

2022-03-08 11:21 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie , działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień w odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz dokonuje zmian treści specyfikacji warunków zamówienia (w tym termin ów składania i otwarcia ofert).

Pismo nr 2 - pytania [...].pdf

2.1.2022 SWZ ujednol [...].doc

2022-03-03 13:50 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień w odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz dokonuje zmian treści specyfikacji warunków zamówienia (w tym terminów składania i otwarcia ofert)

Pismo nr 1 - zapytan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 798