Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PFiZP 271.2.2022 Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiersku

Angelika Grzelaczyk
Gmina i Miasto Stawiszyn
Deadlines:
Published : 08-03-2022 09:17:00
Placing offers : 16-03-2022 10:00:00
Offers opening : 16-03-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załacznik nr 5.doc doc 47 2022-03-08 09:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1.doc doc 55.5 2022-03-08 09:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2.doc doc 39 2022-03-08 09:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3.doc doc 47.5 2022-03-08 09:17:00 Proceeding
Załącznik nr 4.doc doc 36 2022-03-08 09:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6.doc doc 62 2022-03-08 09:17:00 Proceeding
Załącznik nr 7.doc doc 165 2022-03-08 09:17:00 Proceeding
08d9fabd-a21d-d792-c482-7400010e72ea (2).pdf pdf 102.97 2022-03-08 09:17:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 298.8 2022-03-08 09:17:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 129.2 2022-03-16 11:53:54 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 142.06 2022-03-18 09:37:13 Public message

Announcements

2022-03-18 09:37 Angelika Grzelaczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-03-16 11:53 Angelika Grzelaczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-16 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 1 020 000,00 zł brutto, 829 268,29 zł netto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 519