Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: I.271.27.2021 Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 1 – część 2: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Marta Szymańska
Gmina Gostyń
Deadlines:
Published : 25-02-2022 14:25:00
Placing offers : 14-03-2022 10:00:00
Offers opening : 14-03-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 94.07 2022-02-25 14:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 230.68 2022-02-25 14:25:00 Proceeding
zał. 1 Dokumentacja techniczna.7z 7z 749.13 2022-02-25 14:25:00 Proceeding
zał. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wyklucze.doc doc 41.5 2022-02-25 14:25:00 Proceeding
zał. 3 Formularz ofertowy.doc doc 52 2022-02-25 14:25:00 Proceeding
zał. 4 Wykaz robót budowlanych.doc doc 45.5 2022-02-25 14:25:00 Proceeding
zał. 5 Umowa z wykonawca projekt.pdf pdf 396.65 2022-02-25 14:25:00 Proceeding
zał. 6 Zobowiązanie.doc doc 44 2022-02-25 14:25:00 Proceeding
zał. 7 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 46 2022-02-25 14:25:00 Proceeding
Pytnia i odpowiedzi nr 1.pdf pdf 481.99 2022-03-03 12:20:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 674.11 2022-03-14 11:32:30 Public message
Informacja o wyborze oferty 1.pdf pdf 463.23 2022-04-06 14:19:01 Public message

Announcements

2022-04-06 14:19 Marta Szymańska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-14 11:32 Marta Szymańska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-14 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 600.000,00 zł.
2022-03-03 12:20 Marta Szymańska Pytania i odpowiedzi.

Pytnia i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 624