Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie pieczątek

Monika Hełmecka
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Sekretariat
Deadlines:
Published : 24-02-2022 12:58:00
Placing offers : 28-02-2022 12:00:00
Offers opening : 28-02-2022 12:05:00
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie pieczątki.doc doc 53.5 2022-02-24 12:58:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 pieczątka nr 1 Wagraf POLAN 4) szt.1 ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI w Katowicach 40-172 Katowice, ul. Grabowa 1A Regon 240305185, NIP 9542541990 tel. 32 782 49 25 1 pc. - (0)
2 pieczątka nr 2 (Wagraf PIAST 3) szt. 1 Wpisano do rejestru umów Zamówień Publicznych ŚZN/K-ce Pod numerem………………… 1 pc. - (0)
3 pieczątka nr 3 COLOP EOS 140 kolor czarny Po dokonaniu wstępnej kontroli polecam dokonanie wydatku ze środków budżetowych dział….... rozdział………….....§………………………. kwota……………………………zł Dział….... rozdział………….....§………………………. kwota……………………………zł Dział….... rozdział………….....§………………………. kwota……………………………zł Dział….... rozdział………….....§………………………. kwota……………………………zł Razem ……………………………….zł Słownie :…………………………………………………………………………………………………………………………….. Data....……………………………. Podpis Gł. księgowego………………………………………. Powyższe środki zatwierdzam do wypłaty Data……………………………….. Podpis Dyrektora ŚZN ……………………………………….. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 110