Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO - 06/2022 Jednorazowe sprzątanie terenu nieruchomości przy ul. Szczyrkowskiej 75 w Bystrej

Beata Bujak
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 23-02-2022 14:55:00
Placing offers : 25-02-2022 15:00:00
Offers opening : 25-02-2022 15:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
06-2022 - Zapytanie ofertowe.pdf pdf 2131.12 2022-02-23 15:02:44 Proceeding
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 524.91 2022-02-28 12:46:51 Public message

Announcements

2022-02-28 12:46 Zespoł Zamówień Publicznych Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sprzątanie terenu działki nr 5494 przy ul. Szczyrkowskiej 75 w Bystrej Sprzątanie terenu działki nr 5494 przy ul. Szczyrkowskiej 75 w Bystrej 1 pc. - (0)
2 Sprzątanie części wspólnej i pustostanów w budynku przy ul. Szczyrkowskiej 75 w Bystrej Sprzątanie części wspólnej i pustostanów w budynku przy ul. Szczyrkowskiej 75 w Bystrej 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin realizacji do 03.03.2022r. (0)
4 Wizja lokalna - Wykonawca oświadcza ,że dokonał wizji lokalnej Termin wizji lokalnej 25.02.2022r. godz. 10.00 W celu umówienia się proszę o informację : zamowienia@sznslaskie.pl Proszę o dołączenie oświadczenia Attachment required (0)
5 Kary umowne - Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za : opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie do 03.03.2022r. w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 204