Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 6/22 Zakup i dostawa ogumienia letniego do pojazdów służbowych będących na stanie KWP zs. w Radomiu z podziałem na: Zadanie nr 1 – zakup i dostawa ogumienia letniego do motocykli i motorowerów Zadanie nr 2 – zakup i dostawa ogumienia letniego do pojazdów osobowych Zadanie nr 3 – zakup i dostawa ogumienia letniego do pojazdów osobowo-terenowych i furgonów

Deadlines:
Published : 23-02-2022 13:50:00
Placing offers : 04-03-2022 10:00:00
Offers opening : 04-03-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08d9f6b5-7e50-5126-69b2-080001edc091.pdf pdf 170.79 2022-02-23 13:50:00 Proceeding
SWZ 6_22.pdf pdf 807.12 2022-02-23 13:50:00 Proceeding
SWZ 6_22.docx docx 102.79 2022-02-23 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 310.7 2022-02-23 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 30.15 2022-02-23 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2.1. do SWZ umowa projekt motocykle zadanie nr 1.pdf pdf 412.96 2022-02-23 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2.1. do SWZ umowa projekt motocykle zadanie nr 1.doc doc 89.5 2022-02-23 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2.2. do SWZ umowa projekt osobowe zadanie nr 2.pdf pdf 420.99 2022-02-23 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2.2. do SWZ umowa projekt osobowe zadanie nr 2.doc doc 91.5 2022-02-23 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2.3. do SWZ umowa projekt osobowo-terenowe, furgony zadanie nr 3.pdf pdf 422.67 2022-02-23 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2.3. do SWZ umowa projekt osobowo-terenowe, furgony zadanie nr 3.doc doc 91.5 2022-02-23 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1. do SWZ CENNIK WYKAZ asortymentowo ilościowy zadanie nr 1.xlsx xlsx 12.4 2022-02-23 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3.2. do SWZ CENNIK WYKAZ asortymentowo ilościowy zadanie nr 2.xlsx xlsx 14.47 2022-02-23 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3.3. do SWZ CENNIK WYKAZ asortymentowo ilościowy zadanie nr 3.xlsx xlsx 14.93 2022-02-23 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4.1. do SWZ oświadczenie o homologacji zadanie nr 1 (75 EKG ONZ).docx docx 16.91 2022-02-23 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4.2. do SWZ oświadczenie do zadania nr 2 (30 EKG ONZ).docx docx 16.84 2022-02-23 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4.3. do SWZ oświadczenie do zadania nr 3 (30 EKG ONZ).docx docx 16.88 2022-02-23 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Formularz oferty 6_22.docx docx 27.94 2022-02-23 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie dot.podstaw wykluczenia.docx docx 15.29 2022-02-23 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4.1. do SWZ oświadczenie o homologacji zadanie nr 1 (75 EKG ONZ).pdf pdf 203.53 2022-02-23 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4.2. do SWZ oświadczenie do zadania nr 2 (30 EKG ONZ).pdf pdf 203.12 2022-02-23 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4.3. do SWZ oświadczenie do zadania nr 3 (30 EKG ONZ).pdf pdf 203.26 2022-02-23 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Formularz oferty 6_22.pdf pdf 674.31 2022-02-23 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie dot.podstaw wykluczenia.pdf pdf 429.04 2022-02-23 13:50:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert 6_22.pdf pdf 77.41 2022-03-04 15:06:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert 6_22.docx docx 26.56 2022-03-04 15:06:12 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 217.19 2022-03-21 15:31:50 Public message
Inf. o wyborze 6_22.docx docx 35.15 2022-03-21 15:32:58 Public message

Announcements

2022-03-21 15:32 Anna Ozga Informacja o wyborze na Zadania nr 1, nr 2 i nr 3.

Inf. o wyborze 6_22. [...].docx

2022-03-21 15:31 Anna Ozga Informacja o wyborze oferty na Zadania nr 1, nr 2 i nr 3.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-04 15:06 Anna Ozga Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2022-03-04 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę gross 726 652,00 zł w tym na poszczególne zadania:
zadanie nr 1 kwotę 28 376,00 zł, zadanie nr 2 kwotę 412 740,00 zł, zadanie nr 3 285 536,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 349