Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: B-FP.271.4.2022 Budowa placu zabaw małych strażaków w miejscowości Czmoń

Violetta Górczak-Mieloch
Urząd Miasta i Gminy Kórnik Department: Miasto i Gmina Kórnik
Deadlines:
Published : 23-02-2022 13:38:00
Placing offers : 10-03-2022 12:00:00
Offers opening : 10-03-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 2964.29 2022-02-23 13:38:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 12102.53 2022-02-23 13:38:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 8 - Umowa.pdf pdf 6630 2022-02-23 13:38:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1046.35 2022-02-23 13:38:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI nr 1-7 w wersji WORD.doc doc 167 2022-02-23 13:38:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 10 - Dokumentacja projektowa z Przedmiarami robót i STWIORB.7z 7z 8801.35 2022-02-23 13:38:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.pdf pdf 285.9 2022-03-08 12:55:30 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 238.59 2022-03-10 12:02:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 322.56 2022-03-10 13:15:47 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 386.9 2022-03-24 16:04:48 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 927.73 2022-04-05 13:55:17 Public message

Announcements

2022-04-05 13:55 Violetta Górczak-Mieloch OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2022-03-24 16:04 Violetta Górczak-Mieloch INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-10 13:15 Violetta Górczak-Mieloch INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-10 12:02 Violetta Górczak-Mieloch INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-03-10 12:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 180.000,00 zł brutto.
2022-03-08 12:55 Violetta Górczak-Mieloch ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 478