Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GPRR.V.042.2.2022 Budowa parku edukacyjno-sportowego przy ul. Kolorowej w Praszce

Michał Ferlewicz
Gmina Praszka
Deadlines:
Published : 23-02-2022 13:06:00
Placing offers : 18-03-2022 10:00:00
Offers opening : 18-03-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Budowa parku edukacyjno-sportowego przy ul. Kolorowej w Praszce -sig.pdf pdf 883.53 2022-02-23 13:06:00 Proceeding
załącznik nr 1 - dokumentacja szczegółowa przedmiotu zamówienia.zip zip 47949.03 2022-02-23 13:06:00 Proceeding
załącznik nr 2 - projekt umowy.pdf pdf 265.02 2022-02-23 13:06:00 Proceeding
załącznik nr 3 - formularz ofertowy.docx docx 41.98 2022-02-23 13:06:00 Proceeding
załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 38.71 2022-02-23 13:06:00 Proceeding
załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót budowlanych.docx docx 37.38 2022-02-23 13:06:00 Proceeding
załącznik nr 6 - oświadczenie wykonawcy dot. grupy kapitałowej.docx docx 38.83 2022-02-23 13:06:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.87 2022-02-23 13:06:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie wykonawcy z 01.03.2022.pdf pdf 170.19 2022-03-01 12:59:20 Public message
Nowy projekt umowy.pdf pdf 266.01 2022-03-11 12:42:26 Public message
Odpowiedzi na pytania wraz z zawiadomieniem o zmianie treści SWZ z 11.03.2022-sig.pdf pdf 236.78 2022-03-11 12:42:26 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z 11.03.2022.pdf pdf 35.92 2022-03-11 12:42:26 Public message
Odpowiedź na pytania wykonawców z 15.03.2022-sig.pdf pdf 183.48 2022-03-15 12:03:32 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 118.59 2022-03-18 10:04:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 114.75 2022-03-18 12:09:01 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania-sig.pdf pdf 183.03 2022-04-12 13:44:38 Public message

Announcements

2022-04-12 13:44 Michał Ferlewicz Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-03-18 12:09 Michał Ferlewicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-18 10:04 Michał Ferlewicz Zamawiający informuje o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-03-15 12:03 Michał Ferlewicz Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania wykonawców.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2022-03-11 12:42 Michał Ferlewicz Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania wykonawców wraz ze zmianą SWZ oraz nowy projekt umowy.

Nowy projekt umowy.p [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-03-01 12:59 Michał Ferlewicz Odpowiedź na pytanie wykonawcy z 01.03.2022

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 947