Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP.271.3.2022 Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na boisku sportowym w Wólce Krowickiej

Zamówienia Publiczne
Gmina Lubaczów
Deadlines:
Published : 23-02-2022 02:03:00
Placing offers : 14-03-2022 09:00:00
Offers opening : 14-03-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 165.62 2022-02-23 02:03:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 428.67 2022-02-23 02:03:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 291.77 2022-02-23 02:03:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ OPZ-dokumentacja.zip zip 11918.8 2022-02-23 02:03:00 Proceeding
Załączniki do SWZ_nr_1,2,3,4,5,6,9.docx docx 68.37 2022-02-23 02:03:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.85 2022-03-02 15:06:08 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 138.04 2022-03-02 15:07:03 Public message
!!!ZMIANA-Załącznik nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 292.15 2022-03-02 15:07:40 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2.pdf pdf 45.54 2022-03-10 00:36:11 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 165.79 2022-03-10 00:37:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 23.44 2022-03-14 09:58:18 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 77.2 2022-04-19 23:15:19 Public message

Announcements

2022-04-19 23:15 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-14 09:58 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-14 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć następującą kwotę 545 000,00 zł. gross
2022-03-10 00:37 Zamówienia Publiczne ZMIANA TREŚCI SWZ_2

ZMIANA TREŚCI SWZ.pd [...].pdf

2022-03-10 00:36 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-03-02 15:07 Zamówienia Publiczne !!!ZMIANA-Załącznik nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

!!!ZMIANA-Załącznik [...].pdf

2022-03-02 15:07 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ

ZMIANA TREŚCI SWZ.pd [...].pdf

2022-03-02 15:06 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 845