Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MELBDZ.261.11.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu „Modułowa mikro-kogeneracja oparta o węglanowe ogniwa paliwowe przewidziana do integracji z kotłami centralnego ogrzewania w celu pracy modelu prosumenta”; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, nr projektu POIR.01.01.01-00-1514/19 dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Agnieszka Kiersz
Politechnika Warszawska Department: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Deadlines:
Published : 21-02-2022 09:53:00
Placing offers : 24-03-2022 10:00:00
Offers opening : 24-03-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.32 2022-02-21 09:53:00 Proceeding
11.2022 swz.pdf pdf 6509.67 2022-02-21 09:53:00 Proceeding
jedz.zip zip 85.77 2022-02-21 09:53:00 Proceeding
cpu_benchmark_14.02.2022.pdf pdf 22040.04 2022-02-21 09:53:00 Proceeding
gpu_benchmark_14.02.2022.pdf pdf 11438.11 2022-02-21 09:53:00 Proceeding
formularze ofertowe.docx docx 108.37 2022-02-21 09:53:00 Proceeding
11.2021 - Informacja z otwarcia ofert publikacja.pdf pdf 210.32 2022-03-24 10:59:50 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 80.14 2022-04-05 11:19:18 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 91.99 2022-04-22 09:38:07 Public message
OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY.pdf pdf 52.2 2022-04-22 09:39:40 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.docx docx 142.1 2022-03-24 10:00:00 Public message

Announcements

2022-04-22 09:39 Agnieszka Kiersz OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY- ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM

OGŁOSZENIE O WYKONAN [...].pdf

2022-04-22 09:38 Agnieszka Kiersz OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-04-05 11:19 Agnieszka Kiersz informacja o wyborze oferty - zgodnie z załącznikiem

informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-24 10:59 Magdalena Sosińska Informacja z otwarcia ofert

11.2021 - Informacja [...].pdf

2022-03-24 10:00 Buyer message kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - zgodnie z załącznikiem

Informacja o kwocie [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 647