Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00061978/01 Wykonanie dokumentacji (ZRID) na budowę ronda na DW 980 wraz z dokumentacją dróg gminnych: ul. Polna , ul. Przedmieście Dolne w Bieczu.

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 18-02-2022 13:23:00
Placing offers : 28-02-2022 10:00:00
Offers opening : 28-02-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 165.36 2022-02-18 13:23:00 Proceeding
zal. 2, zadanie 1.pdf pdf 1444.64 2022-02-18 13:23:00 Proceeding
zal. 3, zadanie 2.pdf pdf 176.62 2022-02-18 13:23:00 Proceeding
zal. 5swz -oferta.doc doc 40.5 2022-02-18 13:23:00 Proceeding
zal. 6swz -oswiadczenie.docx docx 15.52 2022-02-18 13:23:00 Proceeding
zal. 7swz - zobowiazanie inny podmiot.doc doc 17 2022-02-18 13:23:00 Proceeding
zal. 8swz - wykaz usług.doc doc 25 2022-02-18 13:23:00 Proceeding
zal. 9swz -wykaz osob.odt odt 19.15 2022-02-18 13:23:00 Proceeding
Zal. nr 1 - OPZ.pdf pdf 1188.55 2022-02-18 13:23:00 Proceeding
zal.nr 4 istotne postanowienia umowy.pdf pdf 175 2022-02-18 13:23:00 Proceeding
SWZ - dokumentacja projektowa Rondo, Polna.pdf pdf 925.6 2022-02-18 13:23:00 Proceeding
inf z otwarcia.pdf pdf 294.35 2022-02-28 12:52:41 Public message
uniewazanienie postepowania.pdf pdf 71.44 2022-04-26 12:40:44 Public message

Announcements

2022-04-26 12:40 Magdalena Lenard Informacja o unieważnieniu postępowania.

uniewazanienie poste [...].pdf

2022-02-28 12:52 Magdalena Lenard Informacja z otwarcia ofert.

inf z otwarcia.pdf

2022-02-28 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 230 413,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 304