Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią łącznie z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na dz. nr 295/3, 295/4 oraz 295/5 przy ul. Topolowej w Czmoniu”.

Joanna Grzybowska
Urząd Miasta i Gminy Kórnik Department: Miasto i Gmina Kórnik
Deadlines:
Published : 18-02-2022 10:24:00
Placing offers : 23-02-2022 11:00:00
Offers opening : 23-02-2022 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone Ustawą z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 2 ust. 1  pkt. 1 ww. ustawy, niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.

Miasto i Gmina Kórnik informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz 1751), od dnia 1 listopada 2019r będzie dokonywać płatności od 15.000,-zł brutto należnego wynagrodzenia Zleceniobiorcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. "split payment".

Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym terminie bez konieczności podawania przyczyny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OPZ- boisko Czmoń.pdf pdf 2413.17 2022-02-18 10:24:00 Proceeding
Wzór umowy - boisko Czmoń.pdf pdf 346.34 2022-02-18 10:24:00 Proceeding
mapa poglądowa.jpg jpg 360.35 2022-02-18 10:24:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią łącznie z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na dz. nr 295/3, 295/4 oraz 295/5 przy ul. Topolowej w Czmoniu” wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych do Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią łącznie z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na dz. nr 295/3, 295/4 oraz 295/5 przy ul. Topolowej w Czmoniu” wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 29 lipca 2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Przedstawienie postępu prac - Wykonawca zobowiązany jest minimum raz w miesiącu przedstawić dokumentację projektową w siedzibie Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 243