Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00061455/01 Roboty utrzymaniowe mostów i przepustów

Aleksandra Ćwiękała
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Department: Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego
Deadlines:
Published : 18-02-2022 10:57:00
Placing offers : 08-03-2022 23:55:00
Offers opening : 09-03-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 4836.3 2022-02-18 10:57:00 Proceeding
specyfikacja.pdf pdf 9029.78 2022-02-18 10:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx docx 14.02 2022-02-18 10:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - oświadczenie.docx docx 12.1 2022-02-18 10:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - grupa kapitałowa.docx docx 15.4 2022-02-18 10:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4- wykaz wykonanych robót.docx docx 15.81 2022-02-18 10:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - projekt umowy.docx docx 22.91 2022-02-18 10:57:00 Proceeding
załacznik do umowy.docx docx 24.33 2022-02-18 10:57:00 Proceeding
zestawienie.doc doc 30.5 2022-03-09 11:34:27 Public message
wynik2022.pdf pdf 350.3 2022-03-14 11:58:58 Public message

Announcements

2022-03-14 11:58 Aleksandra Ćwiękała W załączeniu ocena ofert i wynik postępowania.
Aleksandra Ćwiękała

wynik2022.pdf

2022-03-09 11:34 Aleksandra Ćwiękała W załączeniu zestawienie z otwarcia ofert z dnia 09.03.2022r.

Aleksandra Ćwiękała

zestawienie.doc

2022-03-08 23:55 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 250 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 432