Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00060522/01 „Dostawa kruszyw naturalnych piaskowo-żwirowych i łamanych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim.”

Deadlines:
Published : 17-02-2022 13:35:00
Placing offers : 01-03-2022 11:00:00
Offers opening : 01-03-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 171.38 2022-02-17 13:35:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 527.18 2022-02-17 13:35:00 Proceeding
zaacznik 3_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx docx 24 2022-02-17 13:35:00 Proceeding
zaacznik 4_zobowiazanie_podmiotu_udostepnieniajacego_zasoby.docx docx 26.99 2022-02-17 13:35:00 Proceeding
zaacznik 5_oswiadczenie_Wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie.docx docx 23.97 2022-02-17 13:35:00 Proceeding
zacznik nr 2_oswiadczenie o spenieniu warunkˇw udziau.docx docx 23.29 2022-02-17 13:35:00 Proceeding
zacznik nr 6_wzˇr umowy.rtf rtf 244.5 2022-02-17 13:35:00 Proceeding
zacznik_nr_1_formularz ofertowy.docx docx 30.25 2022-02-17 13:35:00 Proceeding
Informacja z otwarcia.pdf pdf 112.97 2022-03-01 14:42:42 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 189.54 2022-03-08 13:07:25 Public message
Informacja o wyborze oferty dodatkowej.pdf pdf 83.7 2022-04-13 13:09:40 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 155.66 2022-04-13 13:10:17 Public message

Announcements

2022-04-13 13:10 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-04-13 13:09 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze ofert dodatkowej

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-08 13:07 Zamówienia Publiczne INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W imieniu Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuję, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty - Informacja w załączeniu.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-01 14:42 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-01 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 205 287 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 434