Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 105/2022 Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie na lata 2022-2023

Edyta Mikulewicz-Trzcińska
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie
Deadlines:
Published : 17-02-2022 12:22:00
Placing offers : 25-02-2022 10:00:00
Offers opening : 25-02-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 105-2022.pdf pdf 93.48 2022-02-17 12:22:00 Proceeding
SWZ 105-2022.pdf pdf 397.7 2022-02-17 12:22:00 Proceeding
zał. nr 1 Formularz ofertowy 105-2022.doc doc 90 2022-02-17 12:22:00 Proceeding
zał. nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykl. oraz spełnieniu warunków.doc doc 41.5 2022-02-17 12:22:00 Proceeding
zał. nr 3 Zobowiązanie ... 105-2022.doc doc 37 2022-02-17 12:22:00 Proceeding
zał. nr 4 Wzór umowy 105-2022.doc doc 63 2022-02-17 12:22:00 Proceeding
zał. nr 5 OPZ 105-2022.doc doc 84.5 2022-02-17 12:22:00 Proceeding
zał. nr 6 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej 105.2022.doc doc 41.5 2022-02-17 12:22:00 Proceeding
2022.02.23 odpowiedź na zapytanie Wykonawcy.pdf pdf 1657.39 2022-02-23 09:32:47 Public message
2022.02.25 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 361.39 2022-02-25 12:15:55 Public message
2022.03.10 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 335.02 2022-03-11 09:03:40 Public message

Announcements

2022-03-11 09:03 Edyta Mikulewicz-Trzcińska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022.03.10 Zawiadomi [...].pdf

2022-02-25 12:15 Edyta Mikulewicz-Trzcińska Informacja z otwarcia ofert

2022.02.25 Informacj [...].pdf

2022-02-25 10:03 Edyta Mikulewicz-Trzcińska Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 544 608,00 zł brutto.
2022-02-23 09:32 Edyta Mikulewicz-Trzcińska Zakład Usług Komunalnych przekazuje odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ

2022.02.23 odpowiedź [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 763