Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ocds-148610-43dc1b8d-8f40-11ec-9bc1-c2db95d08897 Roboty budowlane Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu klimatyzacji oraz dostawa urządzeń, materiałów i wykonanie instalacji klimatyzacji w WARR S.A. pawilonie A przy ul. Karmelkowej 29we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 16-02-2022 17:11:00
Placing offers : 02-03-2022 10:00:00
Offers opening : 02-03-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 7 do Umowy Klauzula Informacyjna RODO.odt odt 13.16 2022-02-16 17:11:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie podwykonawcy.odt odt 10.75 2022-02-16 17:11:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Program Funkcjonalno-Użytkowy.odt odt 42.1 2022-02-16 17:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Projekt umowy.odt odt 52.16 2022-02-16 17:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do Umowy.odt odt 14.01 2022-02-16 17:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Udostępnianie zasobów.odt odt 9.57 2022-02-16 17:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2b Oświadczenie podmiot udostępniający.odt odt 9.08 2022-02-16 17:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2a Oświadczenie Podwykonawca.odt odt 8.96 2022-02-16 17:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawca.odt odt 8.84 2022-02-16 17:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (1).odt odt 15.62 2022-02-16 17:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Umowy protokół konieczności.odt odt 10.11 2022-02-16 17:11:00 Proceeding
SWZ klimatyzacja pawilon A.odt odt 53.03 2022-02-16 17:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do PFU - Rysunki architektoniczne stanu istniejącego..jpg jpg 740.68 2022-02-16 17:11:00 Proceeding
08d9f164-3860-b024-721c-1f0001e686a3 (1).pdf pdf 114.11 2022-02-16 17:11:00 Proceeding
ODPOWIEDZI DO PYTAŃ 24.02.2022.docx docx 3 2022-02-24 12:01:11 Public message
POPRAWKA DO ODPOWIEDZI DO PYTAŃ 24.02.2022.pdf pdf 83.94 2022-02-28 10:04:27 Public message
ODPOWIEDZI DO PYTAŃ 27.02.2022.pdf pdf 263.35 2022-02-28 11:48:09 Public message
INFROMACJA O KWOCIE II 4.22.pdf pdf 112.26 2022-03-02 10:13:45 Public message
OTWARCIE OFERT II 02.03 II WARR.docx docx 15.77 2022-03-02 10:44:13 Public message
ODRZUCENIE OFERTY I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA II 11.03 II WARR.docx docx 3.34 2022-03-11 17:50:27 Public message

Announcements

2022-03-11 17:50 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w zał. informacja o unieważnieniu postępowania. Pozdrawiam, Hanna Kiec-Gawroniak

ODRZUCENIE OFERTY I [...].docx

2022-03-02 10:44 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w załączeniu przesyłam informację o ofertach jakie wpłynęły. Pozdrawiam, Hanna Kiec-Gawroniak

OTWARCIE OFERT II 02 [...].docx

2022-03-02 10:13 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w zał. informacja o unieważnieniu postępowania. Pozdrawiam, Hanna Kiec-Gawroniak

INFROMACJA O KWOCIE [...].pdf

2022-02-28 11:48 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w zał. przesyłam odpowiedź na pytanie dot. postępowania zadane w dniu wczorajszym. Pozdrawiam, Hanna Kiec-Gawroniak

ODPOWIEDZI DO PYTAŃ [...].pdf

2022-02-28 10:04 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w zał. przesyłam ZMIANĘ DOT. odpowiedzi na pytanie dot. postępowania. Pozdrawiam, Hanna Kiec-Gawroniak

POPRAWKA DO ODPOWIED [...].pdf

2022-02-24 12:01 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w zał. przesyłam odpowiedź na pytanie dot. postępowania zadane w dniu wczorajszym. Pozdrawiam, Hanna Kiec-Gawroniak

ODPOWIEDZI DO PYTAŃ [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 597