Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.2022 Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie

Marcin Turalski
Gmina Miasta Rypin
Deadlines:
Published : 16-02-2022 11:57:00
Placing offers : 10-03-2022 11:00:00
Offers opening : 10-03-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 155.35 2022-02-16 11:57:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 1263.93 2022-02-16 11:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip zip 242309.2 2022-02-16 11:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 46.5 2022-02-16 11:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Propozycja treści zobowiązania podmiotu trzeciego.docx docx 19.31 2022-02-16 11:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - Oświadczenie podmioty występujące wspólnie.doc doc 43.5 2022-02-16 11:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa.doc doc 47.5 2022-02-16 11:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 33.32 2022-02-16 11:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 736.45 2022-02-16 11:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SWZ - Wykaz wykonanych robót.doc doc 66.5 2022-02-16 11:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 10 do SWZ - Wykaz osób.doc doc 75.5 2022-02-16 11:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 11 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy (RODO).doc doc 68.5 2022-02-16 11:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowawaniu - podmiot t..doc doc 42.5 2022-02-16 11:57:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ - 23.02.2022.pdf pdf 123.79 2022-02-23 15:10:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 623.21 2022-03-10 13:38:26 Public message
Ogłoszenie o wyborze oferty.pdf pdf 139.35 2022-04-21 13:11:39 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 73.32 2022-05-13 11:43:50 Public message

Announcements

2022-05-13 11:43 Marcin Turalski Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-04-21 13:11 Marcin Turalski Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2022-03-10 13:38 Marcin Turalski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-10 11:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 5 400 000,00 zł brutto.
2022-02-23 15:10 Marcin Turalski Wyjaśnienie treści SWZ - 23.02.2022 r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 638