Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZUM/1/ZP/2022 Wyposażenie boiska do piłki ręcznej plażowej wraz z elementami małej architektury i ogrodzeniem.

Alina Głuszek-Obszyńska
Zakład Usług Miejskich Muniserwis Zakład Budżetowy
Deadlines:
Published : 17-02-2022 09:55:00
Placing offers : 04-03-2022 08:00:00
Offers opening : 04-03-2022 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział II Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 249.53 2022-02-17 09:55:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 384.1 2022-02-17 09:55:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 103.25 2022-02-17 09:55:00 Proceeding
Projekt Techniczny.pdf pdf 5697.87 2022-02-17 09:55:00 Proceeding
Projekt Wykonawczy.pdf pdf 5698.71 2022-02-17 09:55:00 Proceeding
Projekt zagospodarowania terenu + projekt architektoniczno-budowlany.pdf pdf 28617.18 2022-02-17 09:55:00 Proceeding
Przedmiar robót budowlana.pdf pdf 2042.94 2022-02-17 09:55:00 Proceeding
Spec. techniczna wyk. i odb. robót.pdf pdf 1324.49 2022-02-17 09:55:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 441.89 2022-02-17 09:55:00 Proceeding
szkic tyczenia.pdf pdf 1142.55 2022-02-17 09:55:00 Proceeding
Załącznik do OPZ - Tablica z regulaminem użytkowania boiska do piłki ręcznej plażowej (wzór).pdf pdf 299.68 2022-02-17 09:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Umowy.docx docx 16.46 2022-02-17 09:55:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.docx docx 28.05 2022-02-17 09:55:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 216.05 2022-03-04 08:51:41 Public message
informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 215.89 2022-03-21 09:28:04 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 390.9 2022-03-31 15:01:22 Public message

Announcements

2022-03-31 15:01 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-21 09:28 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu informacja z otwarcia ofert dodatkowych.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-04 08:51 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-04 08:00 Buyer message Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zamawiający Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” Zakład Budżetowy na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) informuje, iż na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć 137.855,45 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 589