Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00056349/01 Zakup i dostawa filtrów samochodowych do pojazdów służbowych będących na stanie KWP zs. w Radomiu

Deadlines:
Published : 14-02-2022 13:15:00
Placing offers : 23-02-2022 10:00:00
Offers opening : 23-02-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.23 2022-02-14 13:15:00 Proceeding
Formularz ofertowy -załacznik nr 1 .docx docx 20.92 2022-02-14 13:15:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Oświad. o niepodl.wykluczeniu.docx docx 16.15 2022-02-14 13:15:00 Proceeding
Projekt umowy-załącznik nr 3.doc doc 99 2022-02-14 13:15:00 Proceeding
Oswiadczenie -załączik nr 5.docx docx 13.65 2022-02-14 13:15:00 Proceeding
Oswiadczenie załącznik nr 6.docx docx 12.59 2022-02-14 13:15:00 Proceeding
Oswiadczenie załącznik nr 7.docx docx 15.6 2022-02-14 13:15:00 Proceeding
SWZ nr 3.docx docx 78.97 2022-02-14 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4- Wykaz asortymentowo-lościowy (cennik) (1).xls xls 79 2022-02-14 13:15:00 Proceeding
SWZ nr 3.pdf pdf 429.83 2022-02-14 13:15:00 Proceeding
Projekt umowy-załącznik nr 3 (1).doc doc 104.5 2022-02-14 17:26:38 Public message
informacja.pdf pdf 49.09 2022-02-23 11:39:11 Public message
Informacja z otwarcia.docx docx 16.51 2022-02-23 11:39:11 Public message
informacja.pdf pdf 107.2 2022-02-28 14:54:55 Public message
informacja o wyborze.docx docx 20.23 2022-02-28 14:54:55 Public message

Announcements

2022-02-28 14:54 Ewa Piasta - Grzegorczyk Witam
W załączeniu przekazuję informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z poważaniem
Ewa Piasta-Grzegorczyk

informacja.pdf

informacja o wyborze [...].docx

2022-02-23 11:39 Ewa Piasta - Grzegorczyk Witam
W załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Ewa Piasta-Grzegorczyk

informacja.pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2022-02-23 10:00 Buyer message 238 192,63 zł
2022-02-14 17:26 Ewa Piasta - Grzegorczyk Witam
Zamawiający informuje, że zamieszcza na platformie wzór umowy wraz z oświadczeniem, które stanowi załącznik nr 2 do umowy.

Z poważaniem Ewa Piasta-Grzegorczyk

Projekt umowy-załącz [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 425